Asiakaspalvelun haasteet – Tunnista ja ratkaise

Asiakaspalvelun haasteet vaikuttavat suoraan negatiivisesti liiketoimintaasi, sekä työntekijöidesi arkeen.

Lue, millaisia ovat yleiset asiakaspalvelun haasteet ja miten ratkaiset ne tehokkaasti.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Miksi asiakaspalvelu on tärkeää?
 • Asiakaspalvelun haasteet – Samaistutko näihin?
 • Monikanavaisen asiakaspalvelun haasteet ratkaistaan oikeilla työkaluilla
 • Moontalk ratkaisee asiakaspalvelun haasteet
   – Mustalinja
 • Tehdään parempaa asiakaspalvelua yhdessä – Moontalk
suosituimmat asiakaspalvelukanavat, contact center

Miksi asiakaspalvelu on tärkeää?

Erinomainen asiakaspalvelu parantaa asiakkaan kokemusta, lisää tyytyväisyyttä ja vahvistaa asiakkaan uskollisuutta yritykselle. Tyytyväiset asiakkaat ovat todennäköisemmin jatkuvia asiakkaita ja suosittelevat yritystä muille.

Asiakaspalvelu on usein ensimmäinen suora kosketuspiste asiakkaan ja yrityksen välillä, ja se muokkaa voimakkaasti brändin mielikuvaa. Positiiviset asiakaskokemukset voivat parantaa yrityksen mainetta, kun taas negatiiviset kokemukset voivat vahingoittaa sitä merkittävästi.

Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus johtavat toistuviin ostoihin ja voivat lisätä yrityksen myyntiä. Lisäksi tyytyväiset asiakkaat suositelevat yritystäsi muille, mikä voi tuoda uusia asiakkaita ilman merkittäviä markkinointikustannuksia.

Erinomainen asiakaspalvelu voi erottaa yrityksesi kilpailijoistasi markkinapaikassa, jossa tuotteet ja hinnat voivat olla samankaltaisia.

Lisäksi tehokas asiakaspalvelu voi vähentää yrityksen kuluja vähentämällä reklamaatioita ja palautuksia sekä parantamalla prosesseja.

Tyytyväiset asiakkaat vaativat vähemmän huomiota jälkikäteen, mikä vapauttaa resursseja muille alueille.

Asiakaspalvelun haasteet – Samaistutko näihin?

Asiakaspalvelu on yrityksen näkyvin ja usein kriittisin osa-alue, joka vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen ja siten koko yrityksen maineeseen ja tulokseen. Suuresta merkityksestään huolimatta, asiakaspalvelun haasteet ovat arkipäivää monelle yritykselle. 

Tyypillisiä haasteita ovat:

 • Nopea vastaus
  Digitaalisen aikakauden asiakkaat odottavat välittömiä tai erittäin nopeita vastauksia tiedusteluihinsa. Viiveet voivat johtaa asiakkaan turhautumiseen ja negatiivisiin asiakaskokemuksiin. Me kaikki vihaamme puhelimessa jonottamista – ja ongelmaansa apua haluava asiakas etenkin.

 • Monikanavaisuus
  Asiakaspalvelun tulisi olla yhtä hyvää jokaisessa kanavassa – ja kanavia täytyy olla useampi kuin yksi. Eri kanavien — puhelin, sähköposti, chat, sosiaalinen media — välillä vallitsevan tiedon ja palvelun johdonmukaisuuden ylläpitäminen voi olla haastavaa.

 • Henkilökohtaisen palvelun tarjoaminen skaalautuvasti
  Yritysten on löydettävä tasapaino henkilökohtaisen palvelun tarjoamisen ja toiminnan skaalautuvuuden välillä. Räätälöidyn palvelun tarjoaminen suurelle asiakaskunnalle voi olla resursseja vaativaa ja kallista.

 • Inhimilliset virheet
  Kun järjestelmiä on useita a asiakaspalvelukin on monikanavaista, virheiden ja pullonkaulojen määrä kasvaa. 

 

Monikanavaisen asiakaspalvelun haasteet ratkaistaan oikeilla työkaluilla

Monet asiakaspalvelun ongelmat juontavat juurensa epäselvistä tai sekavista toimintamalleista ja vaikeista järjestelmistä. Kun asiakas soittaa jo kolmatta kertaa samasta ongelmasta, ja joutuu jälleen selittämään asiansa alusta uudelle asiakaspalvelijalle, on ongelmanratkaisu hidasta, sekä hankalaa molemmille osapuolille. 
 
Yritykset käyttävät usein monia eri järjestelmiä asiakaspalvelun hallintaan, mikä voi johtaa tietojen hajanaisuuteen ja käyttövaikeuksiin. Kun järjestelmät eivät toimi saumattomasti yhteen, asiakaspalvelun tehokkuus kärsii, mikä voi edelleen pahentaa asiakastyytyväisyyden ongelmia. Valitettavasti kaikki teknologiaratkaisut eivät integroidu saumattomasti keskenään, mikä voi pahimmillaan pahentaa asiakaspalveluprosessien monimutkaisuutta entisestään. 
 
Kun asiakaspalvelijat kohtaavat jatkuvasti haasteita ja turhautuneita asiakkaita, työn mielekkyys laskee ja vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon, mikä taas voi näkyä esimerkiksi inhimillisten virheiden lisääntymisenä. 
 

Monikanavaisen asiakaspalvelun haasteiden ymmärtäminen ja niihin varautuminen on kriittistä yrityksille, jotka haluavat tarjota erinomaista asiakaspalvelua ja ylläpitää vahvaa asiakassuhdetta.

Siksi me olemme luoneet ratkaisun, joka tehostaa yrityksesi asiakaspalvelua ja tuo kilpailuetua.

 
 
Asiakastyytyväisyys

Moontalk ratkaisee asiakaspalvelun haasteet  – Mustalinja

Asiakaspalvelun arki tuntuu ja näyttäytyy usein sekavalta. Mustalinja on ensimmäinen mobiilivaihde, joka piirtää eteesi ja selkeille mittareille kokonaiskuvan, miten asiakaspalvelu oikeasti toimii.

Mustalinja on uudenlainen, älykäs puhelinvaihde, joka auttaa aidosti yritystäsi parantamaan kilpailukykyään, tehostamalla puhelinliikenteen hallintaa ja seurantaa.

Mustalinja-mobiilivaihteen soittajantunnistus-ominaisuus tuo dataa asiakastietojärjestelmästänne asiakaspalvelutapahtumaan, jolloin asiakaspalvelija tietää aina, kenen kanssa asioi, ja pystyy auttamaan soittajaa nopeammin ja paremmin.

Takaisinsoitto-ja koputuspalveluiden ansiosta palvelet asiakkaasi laadukkaasti myös kiireisimpänä ruuhka-aikana tai asiakaspalvelunne ollessa suljettuna. Lomavastaaja puolestaan huolehtii, että kaikki puhelut tulevat hoidetuksi, vaikka itse makoilisit aurinkotuolissasi. 

Mustalinja on helppo integroida mm. kaikkiin yleisimpiin CRM-järjestelmiin, sekä muihin yrityksesi ohjelmistoihin. Integraation avulla taas raportoit ja keräät arvokasta dataa automaattisesti. Lue lisää täältä >>

Puheluiden äänittäminen tuo tärkeää tietoa mahdollisista haasteita, pullonkauloista tai ongelmista, joita yrityksesi palveluun tai esimerkiksi työntekijöiden perehdyttämiseen liittyy. Mobiilivaihteen avulla voit reagoida nopeasti palautteisiin ja ongelmiin, mikä vahvistaa asiakastyytyväisyyttä ja edistää positiivista asiakaskokemusta.

Mustalinja on helposti integroitavissa kaikkiin tunnettuihin CRM-järjestelmiin, kuten Microsoft Dynamics, Hubspot tai Salesforce. Voit siis tuoda järjestelmästänne vaikka soittajan tiedot puhelutilanteeseen sekä viedä puhelutiedot järjestelmään – kätevää, vai mitä?

Tehdään parempaa asiakaspalvelua yhdessä

Onko yrityksellä tuote tai palvelu, jossa nopea tai varma tavoitettavuus on kriittinen tekijä liiketoiminnan kannalta?

Onko asiakaskokemus tärkeä liiketoimintatekijä?

Jos vastasit mielessäsi kyllä, on puhelinvaihde merkittävä – suorastaan välttämätön – tekijä yrityksen kilpailukyvyn parantamisessa.

Me Moontalkilla haluamme tukea yrityksesi myyntiä, parempaa asiakaspalvelukulttuuria, mukavampaa puhelintyöskentelyä sekä tehokkaampaa ja helpompaa raportointia. Siksi olemme kehittäneet modernit ja älykkäät työkalumme, jotka hyödyttävät sekä yritystä ja sen työntekijöitä, että loppuasiakkaita. 

Työkalumme integroituvat saumattomasti yrityksesi muihin järjestelmiin, ja tuovat yritykseesi tehokkuutta, tuloksia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä.

Valitsemalla meidät, saat tarjota asiakkaillesi Suomen älykkäintä ja parasta asiakaspalvelua – Ja samaa haluamme mekin sinulle tarjota.

Meillä asiakaspalvelu ja tuki ei lopu, vaan voit milloin tahansa soittaa asiakaspalveluumme ja saada nopeasti apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin – ilman jonottamista. 

Tutustu Mustalinjaan – tai ole meihin yhteydessä, niin nostetaan asiakaskokemuksenne korkeammalle kuin koskaan!

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Mobiilivaihde vertailu