Asiakaspalvelun merkitys asiakaskokemukseen ja liiketoiminnan kehitykseen

Laadukkaalla asiakaspalvelulla on merkittävä vaikutus yrityksen menestykseen. Asiakaspalvelu on asiakkaan kanssa käytävän kommunikoinnin tärkein osa, ja sen laatu vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen ja asiakkaiden pysyvyyteen. Alasta riippuen uuden asiakkuuden hankkiminen on noin 5-25X kalliimpaa kuin vanhan asiakkuuden pitäminen.

Asiakaspalvelun merkitys korostuu yhä enenevissä määrin yritysten kilpaillessa asiakkaistaan. Asiakkaat odottavat yrityksiltä nopeaa ja asiantuntevaa palvelua kaikissa kanavissa: puhelimessa, sähköpostissa, chatissa ja sosiaalisessa mediassa. Mikäli yritys mielii menestyä ja kasvaa sen kannattaa panostaa asiakaspalvelun kehittämiseen ja laatuun.

Asiakaspalvelu = asiakaskokemus = liiketoiminta

Asiakaspalvelulla on suora korrelaatio asiakaskokemukseen ja sitä kautta yrityksen liikevaihdon muutoksiin. Hyvä asiakaskokemus johtaa usein asiakkaiden lisäostoihin ja suositusten antamiseen, mikä taas edistää liiketoiminnan kasvua ja kehitystä.

Puhelun merkitys asiakkuudenhoitokanavana

Puhelin on edelleen merkittävin ja nopein asiakkuudenhoitokanava useimmilla aloilla. Puhelimessa asiakas saa henkilökohtaista palvelua ja tunteen siitä, että hänen tarpeensa huomioidaan.

Laadukkaalla puhelinpalvelulla on monia positiivisia vaikutuksia: asiakkaat, jotka ovat saaneet hyvää puhelinpalvelua, ovat tyytyväisempiä, sitoutuneempia, reklamoivat vähemmän ja suosittelevat yritystä eteenpäin.

Asiakkaiden saama hyvä asiakaspalvelu on tärkeä kilpailuetu

  • 68% asiakkaista kokee, että hyvä puhelinpalvelu parantaa heidän suhdettaan yritykseen
  • 74% asiakkaista kertoi, että he valitsevat mieluummin yrityksen, joka tarjoaa hyvää puhelinpalvelua

 

Asiakaspalvelu on menestyksen tae

Laadukkaan puhelinpalvelun tärkeys näkyy myös asiakaspalvelun kustannuksissa. Hyvä puhelinpalvelu vähentää tarvetta lisäselvityksiin ja reklamaatioiden käsittelyyn, mikä vähentää asiakaspalvelun kustannuksia ja parantaa yrityksen kannattavuutta.

Asiakaspalvelu on tärkeä osa yrityksen menestystä, ja sen laatu vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen ja asiakkaiden pysyvyyteen.

Kilpailun kiristyessä asiakaspalvelun merkitys korostuu. Laadukkaasti hoidettu asiakaspalvelu on valtava kilpailuetu.

Lähteet:

The Value of Keeping the Right Customers” by Harvard Business Review, 2014

Why Customer Retention Is More Important Than Acquisition” by Invesp, 2019

Why Customer Retention Is King: The Economics of Customer Lifetime Value” by Forbes, 2018

Here’s Why Customer Retention is So Important for ROI, Customer Loyalty, and Growth, Hubspot 2022

The Importance of Quality Customer Service in the Workplace” by Chron, 2021

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

  • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu