Asiakasuskollisuus – Näin parannat yrityksesi liiketoimintaa

Asiakasuskollisuus on yksi liiketoiminnan menestyksen kulmakivistä, joka on onnistuessaan merkittävä kilpailuvaltti yrityksellesi. Uskollinen asiakas palaa yhä uudestaan yrityksesi pariin, suosittelee sitä muille ja luo positiivista mainetta yrityksellesi.

Lue, miten mittaat ja parannat yrityksesi asiakasuskollisuutta sekä huolehdit asiakkaittesi tarpeista modernien työkalujen avulla.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä on asiakasuskollisuus?
 • Miksi asiakasuskollisuus on tärkeää?
 • Miten asiakasuskollisuutta mitataan?
 • Miten parantaa asiakasuskollisuutta?
 • Hyvä asiakaspalvelu on avain asiakasuskollisuuteen – Mustalinja
 • Mustalinja ja Salesforce CTI – Asiakasuskollisuuden kuningas
 • Moontalk nostaa asiakasuskollisuuttasi
Asiakaskokemus, asiakaspalvelu ja asiakasuskollisuus kuntoon Moontalkin avulla.

Mitä on asiakasuskollisuus?

Asiakasuskollisuus tarkoittaa yhteyttä asiakkaan ja yrityksen tai brändin välillä – uskollinen asiakas on sitoutunut tietylle yritykselle, brändille tai tuotteelle. Asiakasuskollisuus kuvastaa asiakkaan halua ostaa uudestaan yrityksen tuotteita tai palveluita ja pysyä uskollisena tietylle brändille pitkällä aikavälillä.

Uskolliset asiakkaat eivät vain tee toistuvia ostoksia, vaan he myös suosittelevat yritystä ja sen tuotteita muille.

Miksi asiakasuskollisuus on tärkeää?

Asiakasuskollisuus on tärkeä tekijä yrityksen menestyksessä useista syistä:

 • Pitkäaikaiset asiakassuhteet: Uskolliset asiakkaat luovat pitkäaikaisia asiakassuhteita yrityksen kanssa. He ovat todennäköisemmin sitoutuneita ja jatkavat ostamista yritykseltä pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa vakaampaa myyntiä ja ennustettavampaa liikevaihtoa.

 • Suusanallisesti tapahtuva markkinointi: Tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat ovat yrityksen parhaita markkinoijia. He suosittelevat yritystä ja sen tuotteita ystävilleen, perheenjäsenilleen, kollegoilleen ja sosiaalisessa mediassa. Positiivinen suusanallinen markkinointi luo luottamusta ja houkuttelee uusia asiakkaita.

 • Kannattavuus: Uskolliset asiakkaat ovat usein kannattavampia kuin uudet asiakkaat. He ovat valmiita maksamaan enemmän yrityksen tuotteista tai palveluista ja ovat vähemmän hintaherkkiä. Tämä johtuu siitä, että heillä on positiivinen kokemus yrityksen kanssa ja luottamus sen tarjoamiin ratkaisuihin.

 • Maineen rakentaminen: Asiakasuskollisuus vaikuttaa yrityksen maineeseen. Kun asiakkaat ovat uskollisia ja tyytyväisiä, yritykselle muodostuu positiivinen maine. Tämä voi houkutella uusia asiakkaita, vahvistaa brändiä ja erottaa yrityksen kilpailijoista.

Miten asiakasuskollisuutta mitataan?

Kuten muitakin liiketoiminnan osa-alueita, myös asiakasuskollisuutta voi ja kannattaa mitata säännöllisesti. Tieto asiakasuskollisuuden nykytilanteesta auttaa sinua tekemään tarvittavia korjausliikkeitä ja kehittämään oikeita osa-alueita.

Yksinkertainen tapa kerätä dataa asiakasuskollisuudesta, on kysyä suoraan asiakkailta. Kerää asiakaspalautetta ja kuuntele asiakkaiden mielipiteitä sekä pyydä aktiivisesti palautetta tuotteista, palveluista ja asiakaskokemuksesta. Tämä paitsi osoittaa asiakkaille, että heidän mielipiteensä ovat tärkeitä ja yritys haluaa kehittyä heidän tarpeidensa mukaisesti, myös antaa suoraa tietoa asiakasuskollisuudesta.

NPS-mittauksessa (Net Promoter Score) asiakas vastaa numerolla 0-10, ja vastaus kertoo, kuinka todennäköisesti hän suosittelisi yritystäsi muille. CES-lukema eli Customer Effort Score puolestaan kertoo, kuinka helpoksi asiakas mieltää yrityksen kanssa asioimisen, ja CSAT (Customer Satisfaction) puolestaan kertoo, kuinka tyytyväinen asiakas on saamaansa palveluun.

Lue, miten puheluiden äänittäminen auttaa ratkaisemaan ongelmakohdat >>

Miten parantaa asiakasuskollisuutta?

Asiakasuskollisuuden edistäminen vaatii johdonmukaisuutta, asiakaskokemukseen panostamista, sekä pitkäjänteistä työtä asiakassuhteiden rakentamisessa. Kun tiedät, mitä asiakkaasi tällä hetkellä yrityksestäsi ajattelevat ja kuinka uskollisia he ovat, voit kehittää asiakasuskollisuutta yksinkertaisten toimenpiteiden avulla.

Tarjoa asiakkaille erinomaista asiakaspalvelua jokaisessa palvelukanavassa. Ole helposti tavoitettavissa, kuuntele asiakkaiden tarpeita ja tarjoa ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Laadukas asiakaspalvelu luo positiivisen kokemuksen ja vahvistaa asiakasuskollisuutta.

Lisäksi yksilöllinen palvelu ja henkilökohtaisuus lisäävät asiakkaan sitoutumista. Personointi luo asiakkaille ainutlaatuisen kokemuksen ja lujittaa heidän uskollisuuttaan. Hyödynnä asiakasdataa ja kerättyä tietoa asiakkaista tarjotaksesi heille räätälöityjä tarjouksia, suosituksia ja palveluita.
Lue, miten johdat tiedon avulla >>

Palkitse uskolliset asiakkaat esimerkiksi tarjoamalla etuja, alennuksia tai muita palkintoja. Kiitä heitä heidän sitoutumisestaan ja osoita arvostusta. Arkinen tapa muistaa uskollisia asiakkaita ovat erilaiset kanta-asiakasohjelmat ja bonus-järjestelmät, jotka keräävät samalla vaivattomasti dataa uskollisten asiakkaiden toiminnasta.

Pyri jatkuvasti parantamaan tuotteitasi, palveluitasi ja etenkin asiakaspalveluasi. Pidä huolta siitä, että asiakkaat näkevät, että yrityksesi pyrkii jatkuvasti kehittymään ja tarjoamaan entistä parempia ratkaisuja.

Mobiilivaihde - mobiili puhelinvaihde

Hyvä asiakaspalvelu on avain asiakasuskollisuuteen – Mustalinja

On itsestään selvää, että asiakaspalvelun laatu vaikuttaa merkittävästi asiakaskokemukseen ja siten uskollisuuteen. Siksi olemme kehittäneet markkinoiden älykkäimmän puhelinvaihteen, joka nostaa yrityksesi asiakaspalvelun täysin uudelle tasolle.

Mustalinja on moderni työkalu, jonka lukuisat, tehokkuutta lisäävät ominaisuudet tekevät siitä välttämättömän työkalun hyvän asiakaspalvelun varmistamiseen.

Mustalinja integroituu saumattomasti yrityksen tietojärjestelmiin ja mahdollistaa ammattimaisen ja yhtenäisen viestinnän. Kun asiakaspalvelutiimillä on käytössään moderni mobiilivaihde, he pystyvät tarjoamaan luotettavaa ja johdonmukaista asiakaspalvelua kaikissa viestintäkanavissa.

Mustalinja voi automatisoida ja optimoida puhelun reitityksen ja hallinnan. Tämä säästää aikaa ja resursseja sekä antaa asiakaspalvelutiimille mahdollisuuden keskittyä asiakaspalvelun laatuun ja parantamiseen.

Voit äänittää, hallita ja siirtää puheluita vaivattomasti mistä tahansa, automatisoida raportoinnin tai nauttia takaisinsoitto-järjestelmän ja lomavastaajan tuomasta helpotuksesta.

Mustalinja ja Salesforce CTI – Asiakasuskollisuuden kuningas

Salesforce CTI on integroitu puhelinjärjestelmä, joka yhdistää asiakastietojärjestelmän ja puhelimen, parantaen asiakaspalvelun tehokkuutta ja laadukkuutta. CTI-integraation avulla asiakaspalvelutiimit voivat saada reaaliaikaista ja arvokasta tietoa asiakkaista ja tarjota henkilökohtaista palvelua.

Kun integroit Mustalinjan Salesforceen, saat nauttia nopeammasta ja tehokkaammasta asiakaspalvelusta, sillä asiakastiedot synkronoituvat automaattisesti puhelujen aikana ja näin asiakaspalvelutiimillä on reaaliaikainen näkymä asiakkaan tiedoista ja historiasta.

Reaaliaikainen tieto asiakkaasta ja hänen aiemmista vuorovaikutuksistaan auttaa luomaan paremman asiakaskokemuksen. Asiakaspalvelutiimi voi tarjota yksilöllistä ja tehokasta palvelua, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä ja edistää asiakasuskollisuutta.

Lue kaikki Salesforce-integraation hyödyt >>

Moontalk nostaa asiakasuskollisuuttasi

Asiakasuskollisuus todella on ratkaisevan tärkeä tekijä liiketoiminnan menestyksessä. Siitä huolehtimalla yrityksesi voi rakentaa vahvan perustan menestyksekkäälle liiketoiminnalle ja saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.

Jos etsit keinoja parantaa asiakasuskollisuutta ja tarvitset kattavia ratkaisuja, tutustu outbound-myynnin työkaluumme sekä Mustalinjaan.

Me pysymme uskollisina asiakkaillemme ja autamme mielellämme sinua kasvattamaan yrityksesi asiakasuskollisuutta.

Ota meihin yhteyttä jo tänään!

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu