Call center – Tehokas asiakaspalvelun keskus

Call centerin tehokas toiminta on elintärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Hyvin hoidettu asiakaspalvelu parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisää asiakasuskollisuutta ja johtaa jopa uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Monet yritykset pyrkivät investoimaan call centerinsä teknologiaan, tarjotakseen parempaa asiakaspalvelua ja parantaakseen liiketoiminnan tehokkuutta.

Lue, mitä call center oikeastaan tarkoittaa, ja miten kehität oman yrityksesi call centerin toimintaa mobiilivaihteen avulla.

Tämä artikkeli käsittelee seuraavia aiheita: 

  • Mitä tarkoittaa call center?
  • Call center vs. contact center
  • Mihin call centeriä tarvitaan?
  • Mitä call center tekee?
  • Moderni mobiilivaihde call centerin tukena
  • Asiakaspalvelun ulkoistaminen ei ole ainoa ratkaisu
  • Moontalk tekee palvelusta parempaa
Yritysliittymä ja mobiilivaihde hyvään asiakaspalveluun.

Mitä tarkoittaa call center?

Call center on suomeksi puhelinpalvelukeskus, eli organisaation keskitetty palvelukeskus, joka käsittelee sekä nykyisten että potentiaalisten tulevien asiakkaiden inbound- ja outbound-puheluita. 

Call centerin tavoitteena on tarjota tehokasta ja laadukasta asiakaspalvelua sekä hoitaa puheluiden ohjausta ja hallintaa. Call centerit ovat yleisesti käytössä erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa, kuten asiakaspalveluosastoilla, telemarkkinointiyhtiöissä, teknisessä tuessa ja tilausten käsittelyssä.

Call center sekoitetaan usein samalta kuulostavaan contact centeriin, joka on kuitenkin ominaisuuksiltaan erilainen.

Call center vs. contact center

Call center keskittyy nimensä mukaisesti ainoastaan puheluihin, kun taas monikanavainen contact center hoitaa yhteydenpitoa puheluiden lisäksi sähköpostitse, chatissa, somessa, verkkosivujen kautta, sekä muissa digitaalisista palvelukanavissa.

Mihin call centeriä tarvitaan?

Asiakkaat haluavat saada palvelua nopeasti ja tehokkaasti, minkä vuoksi call centerin toimivuus on hyvän asiakaspalvelun A ja O.

Call centerin kautta yritys voi tarjota henkilökohtaista palvelua jokaiselle asiakkaalleen. Työntekijät voivat käyttää asiakastietoja ja -historiaa, joka on tallennettu CRM-järjestelmään, ja tarjota räätälöityä palvelua ja ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Henkilökohtainen palvelu luo positiivisen asiakaskokemuksen ja vahvistaa asiakassuhteita.

Toimiva call center tukee loistavasti myös myyntiä ja markkinointia toteuttamalla outbound-myynnin puheluita potentiaalisille asiakkaille. Call centerin myyntiagentit voivat myös seurata potentiaalisia liidejä ja hoitaa asiakasviestintää myynnin eri vaiheissa. Lisäksi call centerit voivat tehdä markkinatutkimusta, suorittaa asiakastyytyväisyyskyselyitä ja kerätä palautetta yrityksen tuotteista tai palveluista.

Call center-toiminnot voidaan myös ulkoistaa, Call centerit voivat hoitaa myös tilausten vastaanottoa ja käsittelyä tai tarjota teknistä tukea asiakkaille, jolloin yritys saa jättää asiakaspalvelun tai myynnin ulkopuolisen toimijan vastuulle.

Mitä call center tekee?

Call centerin toimintaan kuuluu puheluiden vastaanottaminen ja reitittäminen oikeille osastoille tai henkilöille. Se voi myös sisältää ulossoittotoimintoja, kuten myyntipuheluita tai asiakaskyselyjä.

Call centerissä käytetään yleensä erilaisia työkaluja ja teknologioita, kuten puhelinvaihteita, asiakaspalvelujärjestelmiä, tallennusjärjestelmiä ja raportointityökaluja.

Mustalinja-sovellus

Moderni mobiilivaihde call centerin tukena

Moontalkin Mustalinja on moderni mobiilivaihde, joka tekee call centereiden toiminnasta yhä vaivattomampaa ja sujuvampaa sekä päivittää yrityksesi asiakaspalvelun tälle vuosisadalle.

Mustalinjan avulla call center -henkilöstö voi käyttää monipuolisia toimintoja, kuten puheluiden reititystä, soittojen tallennusta, asiakastietojen tarkastelua ja raportointia suoraan mobiililaitteeltaan. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen pääsyn tietoihin ja työkaluihin, mikä parantaa tehokkuutta ja asiakaspalvelun laatua.

Mustalinja hoitaa asiakaspalveluasi ympäri vuorokauden, jopa silloin, kun puhelinlinjat ovat suljettuina. Asiakkaan soittaessa palveluaikojen ulkopuolella, hänen tietonsa jäävät järjestelmään, ja asiakas saa puhelun takaisin heti, kun linjat avautuvat uudelleen.

Mustalinja ohjaa puheluita keskitetysti, jolloin yrityksen asiakaspalvelutiimi voi helposti seurata kaikkia puheluita ja siirtää niitä tarvittaessa. Lisäksi Mustalinja mahdollistaa asiakastietojen tallentamisen ja automaattisen raportoinnin.

Lue lisää Mustalinjan ominaisuuksista >>

Asiakaspalvelun ulkoistaminen ei ole ainoa ratkaisu

Asiakaspalvelun ulkoistaminen erilliselle call centerille saattaa tuntua ainoalta ratkaisulta sekavan ja stressaavan puhelinpalvelun ratkaisemiseksi. Vaikka ulkoistettu asiakaspalvelu tuo yrityksellesi lisää aikaa, voit tehdä myös kustannustehokkaan ratkaisun, ja valita Mustalinjan asiakaspalvelunne tueksi.

Mustalinjan sekä sen saumattomien integraatioiden avulla manuaalinen työ vähenee, inhimillisiä virheitä ei pääse tapahtumaan, asiakaspalvelu paranee ja työntekijäsi voivat keskittyä vain ja ainoastaan olennaiseen: palvelemiseen.

Automaattisen raportoinnin ja seurannan avulla puhelinpalvelusi muuttuu yhtä vaivattomaksi kuin ulkoistaessa.

Paranna työntekijöidesi tyytyväisyyttä ja asiakkaidesi palvelukokemusta Moontalkin avulla.

Moontalk tekee palvelusta parempaa

Me Moontalkilla haluamme ratkaista puheluihin liittyviä haasteita ja tehostaa yritysten toimintaa. Hyödyntämällä moderneja työkalujamme ja integroimalla järjestelmät toisiinsa, saat tarjota asiakkaillesi Suomen älykkäintä palvelua.

Me teemme asiakaskommunikoinnista merkityksellisempää ja myyntipuheluista tuottavampaa. Nostetaan yhdessä asiakaskokemuksen rimaa ylemmäs ja tehdään työskentelystä mukavampaa ja tehokkaampaa.

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Mobiilivaihde vertailu