Myynnin johtaminen – Lue parhaat vinkit tulokselliseen myyntityöhön

Myynnin johtaminen on olennainen osa onnistunutta yritystoimintaa. Sen avulla vaikutetaan paitsi työntekijöihin ja yrityksen liiketoimintaan, myös asiakkaiden tyytyväisyyteen ja kokemukseen. Lue, miten voit ohjata ja optimoida myyntiprosessejasi, ja johtaa myyntiä entistä tehokkaammin. 

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä on myynnin johtaminen ja miksi se on tärkeää?
 • Myynnin johtaminen – Yleiset haasteet
 • Myynnin johtaminen tiedolla – Ei enää arvailua ja pullonkauloja
 • Tehoa ja tulosta myyntityöhön – Moontalk OUT
 • Moontalk tukee myynnin johtamista – Moontalk OUT tekee myyntityöstä selkeää ja vaivatonta
myynnin johtaminen

Mitä on myynnin johtaminen ja miksi se on tärkeää?

Myynnin johtaminen kattaa laajan kirjon toimintoja, jotka liittyvät myyntiin, strategiaan, ja suoritukseen. 

Se sisältää myynnin suunnittelun, organisoimisen, toteuttamisen ja kontrolloinnin. Henkilöstön valmennus ja motivointi, myynnin prosessien optimointi sekä strategioiden kehittäminen myynnin kasvattamiseksi ovat tärkeä osa myynnin johtamista.

Jokainen toimiva yritys on riippuvainen myynnistä. Kilpailuedun säilyttämiseksi on tärkeää kehittää myyntiä jatkuvasti – ja siinä johtaminen on avainasemassa. 

Markkinointi ja myynti ovat saman prosessin eri vaiheita, ja niillä tähdätään aina samaan lopputulokseen. Jos markkinoinnin johtaminen, tai myynnin johtaminen sakkaa, se näkyy automaattisesti sekä asiakkaiden että työntekijöiden tyytyväisyydessä, ja liiketoiminnassa.

Tässä muutamia syitä, miksi myynnin johtaminen on tärkeää:

Tuloksellisuus ja liikevaihto: Myynnin johtaminen keskittyy myyntiprosessien parantamiseen ja tehokkuuden lisäämiseen. Tehokkaasti johdettu myynti kasvattaa yrityksen liikevaihtoa ja tuottaa tuloksia.

Asiakastyytyväisyys: Hyvin johdettu myynti takaa paremman asiakaskokemuksen. Tämä taas johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen, mikä puolestaan lisää asiakasuskollisuutta.

Tehokkaat prosessit: Myynnin johtaminen auttaa määrittelemään ja optimoimaan myyntiprosessit. Kun prosessit ovat selkeät ja tehokkaat, myyntitiimi voi työskennellä sujuvammin ja saavuttaa parempia tuloksia.

Kasvun mahdollistaminen: Oikeanlainen myynnin johtaminen luo pohjan kasvulle. Se auttaa yritystä hankkimaan uusia asiakkaita, laajentamaan markkinoitaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa.

Kilpailuetu: Hyvin johdettu myynti auttaa erottumaan kilpailijoista tarjoamalla asiakkaille parempaa palvelua ja ratkaisuja.

Myynnin johtaminen – Yleiset haasteet

Yleisimpiin myynnin johtamisen haasteisiin kuuluvat mm. tehottomat myyntiprosessit, huono tiedonhallinta, asiakastiedon hajanaisuus, ja puutteellinen kommunikaatio. Lisäksi resurssien tehokas hyödyntäminen, jatkuvan kehityksen varmistaminen ja kilpailun kasvu ovat myös haasteita, joita monet yritykset kohtaavat myynnin johtamisessaan.

On tärkeää huolehtia siitä, että työuraansa aloittelevan myyjän työssäkehittymistä pystytään tukemaan, ja kokeneenkin työntekijän motivaatiosta pidetään aktiivisesti huolta.

Myynnin johtaminen tiedolla – Ei enää arvailua ja pullonkauloja

Yritykset, jotka pystyvät keräämään ja analysoimaan tietoa tehokkaasti, voivat hyödyntää sitä paremman myynnin johtamisen saavuttamiseksi. 

Data ja tieto tarjoavat syvällistä näkemystä asiakkaiden käyttäytymisestä, markkinatrendeistä ja myyntiprosessin mahdollisista pullonkauloista. Kun hyödynnät tätä tietoa yrityksessäsi oikein, tehostat myyntiäsi, optimoit prosessejasi, ja tarjoat personoitua ja parempaa asiakaspalvelua. 

Kun saat aktiivisesti tietoa yrityksesi myyntiprosessista ja asiakkaiden tyytyväisyydestä, teet päätöksiä ja johdat varmalla tiedolla – et arvauksilla. Kun tieto on päätöksen perustana, on tiukkojakin valintoja helpompi perustella, ja päätöksenteosta aiheutuva stressi on huomattavasti lievempää.

Myynnin johtaminen tiedolla luo varmuutta ja turvaa koko työyhteisölle, sekä näkyy perusteltuina ratkaisuna aina loppuasiakkaalle asti.

Lue kaikki tiedolla johtamisesta >>

Outbound soittokone – moontalk OUT

Tehoa ja tulosta myyntityöhön – Moontalk OUT

Moontalk OUT on tehokas työkalu, joka tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia ja tukea myynnin johtamiseen. 

Moontalk OUT tarjoaa mahdollisuuden järjestää ja hallita organisaation ulospäin suuntautuvia puheluita tehokkaasti ja tehokkaasti. Tämä auttaa myyntitiimiä tavoittamaan asiakkaita ja potentiaalisia liidejä. Se mahdollistaa soittokampanjoiden perustamisen ja hallinnan helposti, ja auttaa myyntijohtoa valvomaan ja seuraamaan eri kampanjoiden suorituskykyä ja tehokkuutta.

Lisäksi Moontalk OUT antaa yritykselle kattavan raportoinnin ja seurannan kaikesta toiminnasta. Raportiikan avulla on helppo arvioida myyntitiimin suorituskykyä, seurata tavoitteiden etenemistä ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiassa tarvittaessa.

Yksi Moontalk OUTin ominaisuuksista on puheluiden tallennus, mikä tarjoaa myyntijohtajalle mahdollisuuden arvioida myyntitiimin vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa myyjiä voidaan kouluttaa ja asiakaspalvelua parantaa entisestään. 

Työkalu on helppo integroida muihin yrityksen järjestelmiin, esimerkiksi CRM-järjestelmään.  Integraatio mahdollistaa tiedon jakamisen eri osastojen välillä, tehostaa kokonaisvaltaista asiakkuudenhallintaa, ja varmistaa, ettei yksikään puhelu jää hoitamatta. 

Tutustu Moontalk OUTiin lisää täältä >>

Moontalk tukee myynnin johtamista – Moontalk OUT tekee myyntityöstä selkeää ja vaivatonta

Me Moontalkilla haluamme tukea yrityksesi myynni johtamista, parempaa asiakaspalvelukulttuuria, sekä tehokkaampaa työskentelyä. Siksi olemme kehittäneet modernit ja älykkäät työkalumme.

Moontalk OUT auttaa yritystäsi kirkastamaan myyntiprosesseja, hallinnoimmaan ja keräämään dataa puheluista, sekä selkeyttämään päivittäistä outbound-myyntiä.

Moontalk OUTin tärkeimpiä ominaisuuksia ovat:

 • Outbound soittaminen mobiili (gsm, tulossa) ja desktop (VoIP*)
 • Perusta ja hallitse soittokampanjoita
 • Raportointi ja seuranta
 • Puhelun sisällön kirjaamiset ja myytävien tuotteiden hallinta
 • API-rajapinta
 • Henkilökohtaisten soittotehtävien ja soittopyyntöjen hallinta moontalk IN (tulossa pian)


Moontalk OUT toimii loistavasti yksin, tai yhdessä
Mustalinja-mobiilivaihteen kanssa. Molemmat työkalut integroituvat saumattomasti yrityksesi muiden järjestelmiin, ja tuovat yritykseesi tehokkuutta, tuloksia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä.

Hyödyntämällä moderneja työkalujamme ja integroimalla järjestelmät toisiinsa, saat tarjota asiakkaillesi Suomen älykkäintä ja parasta asiakaspalvelua. 

Lue, miten CRM-järjestelmän integrointi puhelinjärjestelmään tuo merkittäviä hyötyjä >>

Meillä asiakaspalvelu ja tuki ei lopu, vaan voit milloin tahansa soittaa asiakaspalveluumme ja saada nopeasti apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin – ilman jonottamista. 

Lataa ilmainen esite, ja tutustu moontalk OUTiin – tai ole meihin yhteydessä, niin tehdään myynnin johtamisestanne parempaa!

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu