Myyntistrategialla tuloksia – Muista nämä asiat

Myyntistrategialla on suuri merkitys yrityksesti liiketoiminnan kannalta. Mutta hyväkään strategia ei toteuta itse itseään, vaan sen tueksi tarvitaan toimivia ja moderneja työkaluja, toimintamalleja sekä aktiivista kehittämistä.

Lue, miten rakennat toimivan myyntistrategian ja tehostat yrityksesi myyntiä.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita

 • Mikä on myyntistrategia?
 • Myyntistrategia tuo tuloksia
 • Myyntistrategian ja tulosten seuraaminen
 • Tee strategista ja tehokasta myyntiä – Tutustu Moontalk OUTiin
 • Moontalk tukee myyntityötäsi

 

myyntistrategia

Mikä on myyntistrategia?

Myyntistrategia on suunnitelma, joka määrittelee, kuinka yrityksesi aikoo saavuttaa myyntitavoitteensa ja parantaa markkina-asemaansa. Se sisältää mm. kohdemarkkinoiden määrittelyn, tuotteiden ja palveluiden positionoinnin, hinnoittelustrategiat sekä myynnin edistämisen keinoja.

Hyvin suunniteltu myyntistrategia ottaa huomioon yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, kilpailutilanteen ja markkinoiden dynamiikan.

Miten tehdä hyvä myyntistrategia?

Myyntistrategian ytimessä on selkeiden ja saavutettavien tavoitteiden asettaminen. Tämä voi sisältää tavoitteita liikevaihdon kasvusta, markkinaosuuden laajentamisesta tai uusien asiakassegmenttien tavoittelusta. Tavoitteet on hyvä asettaa SMART-periaatteen mukaisesti: Specific (spesifinen), Measurable (mitattava), Achievable (saavutettavissa oleva), Relevant (relevantti) ja Time-bound (aikarajallinen).

Strategian kehittämisen perusta on ymmärtää, ketkä ovat ihanteellisia asiakkaita ja kohderyhmä kannattaa määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta myyntityö on helpompaa ja tuloksellisempaa. Kohderyhmän määrittelyyn kannattaa sisältää demografiset tiedot, asiakkaiden ostokäyttäytyminen, tarpeet ja toiveet. 

Hinnoittelustrategia on myös kriittinen osa myyntistrategiaa, sillä se vaikuttaa suoraan tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyyn.

Hinnoittelun tulee heijastaa arvoa, jota yritys tarjoaa asiakkailleen, ja sen on oltava linjassa markkinoiden odotusten kanssa. Lisäksi yrityksen tarjoaman tuote- ja palveluvalikoiman tulee vastata kohdemarkkinoiden tarpeita ja auttaa erottautumaan kilpailijoista.

Kun kohderyhmä on selvä, on helpompi valita kohderyhmälle sopivat myyntikanavat. Myynnissä voidaan hyödyntää perinteistä kylmäsoittoa, tai tehdä tehdä esimerkiksi aktiivista inbound-myyntiä. Valinta on sinun!

Tehokas myyntistrategia ei ole pelkästään tuotteiden myymistä, vaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä ja niiden täyttämistä tavalla, joka luo pitkäaikaisia asiakassuhteita ja edistää yrityksen kokonaiskasvua.

Myyntistrategia tuo tuloksia

Hyvin määritelty myyntistrategia auttaa yritystäsi keskittämään resurssinsa ja ponnistelunsa oikeille markkinoille ja asiakasryhmille. Näin varmistat, että myyntitoimet eivät mene hukkaan ja yritys pystyy saavuttamaan tai ylittämään asetetut myyntitavoitteet. Kun myyntitiimit tietävät, keneen heidän pitäisi kohdistaa ponnistelunsa ja millä tavalla viestiä, tulokset voivat parantua huomattavasti.

Myyntistrategia auttaa yrityksiä ei ainoastaan säilyttämään olemassa olevaa asiakaskuntaa, vaan myös laajentamaan sitä uusiin markkinasegmentteihin. Laajentuminen voi tapahtua esimerkiksi uusien tuotteiden lanseerauksen, markkinoille tunkeutumisen tai strategisten kumppanuuksien kautta. Lisääntyvä markkinaosuus on merkki siitä, että yritys on onnistunut vakuuttamaan yhä useampia asiakkaita tarjoamiensa tuotteiden ja palveluiden arvosta.

Lisäksi strateginen myynti keskittyy asiakassuhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, ei vain kertamyyntien tekemiseen. Tyytyväiset asiakkaat ovat uskollisia ja todennäköisesti jatkavat yrityksen kanssa pitkään. Asiakasuskollisuuden parantaminen on keskeistä, sillä uskolliset asiakkaat ostavat enemmän, ovat vähemmän hintatietoisia ja suosittelevat yritystä mielellään muille.

Hyvä myyntiprosessi ja korkea asiakasuskollisuus tuo kilpailuetua, sekä tekee myyjien työstä huomattavasti mukavampaa.

 
Hyvä asiakaspalvelu - käykö asiakaspalvelusi puoliteholla

Myyntistrategian ja tulosten seuraaminen

Strategian toteutumista ja myynnin tuloksia on suositeltavaa seurata, jotta tarvittaessa muutoksia voidaan tehdä ajoissa. Myyntiä voi seurata mm. seuraavien mittareiden avulla:

 

 • KPI:t eli avainmittarit
  KPI:t (Key Performance Indicators) ovat mitattavia arvoja, jotka osoittavat, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa keskeiset liiketoiminnalliset tavoitteet. KPI voi sisältää esimerkiksi myyntivolyymiä, myyntikatetta, uusasiakashankintaa, asiakaspysyvyyttä ja markkinaosuutta.

 • Seurantajärjestelmien hyödyntäminen
  Tehokas seuranta vaatii luotettavia järjestelmiä ja työkaluja, jotka keräävät ja analysoivat dataa reaaliajassa. CRM-järjestelmät, myyntidashboardit ja analytiikka-alustat ovat esimerkkejä työkaluista, jotka voivat auttaa yrityksiä seuraamaan myyntistrategian toteutumista.

 • Säännölliset tarkastelut ja raportointi
  Myyntistrategian tehokkuuden varmistamiseksi on tärkeää suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja raportointeja. Kuukausittaiset tai kvartaaliset myyntikokoukset, joissa tarkastellaan saavutettuja tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, ovat olennainen osa tätä prosessia.

 • Data ja analysointi
  Analysoimalla kerättyä dataa yritykset voivat jatkuvasti parantaa toimintamallejaan ja tulostaan. Aktiivinen myyntistrategian ja tulosten seuraaminen mahdollistaa yrityksille nopeat reagoinnit markkinamuutoksiin ja asiakaskäyttäytymiseen. Tämä on avain pitkäaikaiseen menestykseen ja kilpailuedun ylläpitämiseen dynaamisilla markkinoilla.

 

Lue, miten kehität yrityksesi myyntiä >>

Tee strategista ja tehokasta myyntiä – Tutustu Moontalk OUTiin

Moontalk OUT on uuden sukupolven myyntityökalu, joka hyödyntää tekoälyä ja edistynyttä data-analytiikkaa auttaakseen yritystäsi tunnistamaan ja tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat tehokkaammin.

Moontalk OUT tarjoaa mahdollisuuden järjestää ja hallita organisaation ulospäin suuntautuvia puheluita tehokkaasti ja tehokkaasti. Tämä auttaa myyntitiimiä tavoittamaan asiakkaita ja potentiaalisia liidejä. Se mahdollistaa soittokampanjoiden perustamisen ja hallinnan helposti, ja auttaa myyntijohtoa valvomaan ja seuraamaan eri kampanjoiden suorituskykyä ja tehokkuutta.

Lisäksi Moontalk OUT antaa yritykselle kattavan raportoinnin ja seurannan kaikesta toiminnasta. Raportiikan avulla on helppo arvioida myyntitiimin suorituskykyä, seurata tavoitteiden etenemistä ja tehdä tarvittavia muutoksia strategiassa tarvittaessa.

Yksi Moontalk OUTin ominaisuuksista on puheluiden tallennus, mikä tarjoaa myyntijohtajalle mahdollisuuden arvioida myyntitiimin vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tarvittaessa myyjiä voidaan kouluttaa ja asiakaspalvelua parantaa entisestään. 

Työkalu on helppo integroida muihin yrityksen järjestelmiin, esimerkiksi CRM-järjestelmään.  Integraatio mahdollistaa tiedon jakamisen eri osastojen välillä, tehostaa kokonaisvaltaista asiakkuudenhallintaa, ja varmistaa, ettei yksikään puhelu jää hoitamatta. 

Tutustu Moontalk OUTin ominaisuuksiin täältä >>

Moontalk tukee myyntityötäsi

Me Moontalkilla haluamme tukea yrityksesi myyntiä, parempaa asiakaspalvelukulttuuria, sekä tehokkaampaa työskentelyä. Siksi olemme kehittäneet modernit ja älykkäät työkalumme, jotka hyödyttävät sekä yritystä ja sen työntekijöitä, että loppuasiakkaita. 

Työkalumme integroituvat saumattomasti yrityksesi muihin järjestelmiin, ja tuovat yritykseesi tehokkuutta, tuloksia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä.

Valitsemalla meidät, saat tarjota asiakkaillesi Suomen älykkäintä ja parasta asiakaspalvelua! – Ja samaa haluamme mekin tarjota. Meillä asiakaspalvelu ja tuki ei lopu, vaan voit milloin tahansa soittaa asiakaspalveluumme ja saada nopeasti apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin – ilman jonottamista. 

Tutustu Moontalk OUTiin – tai ole meihin yhteydessä, niin tehdään myynnistänne huomattavasti parempaa!

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu