Power BI – Mikä se on?

Power BI on Microsoftin tarjoama liiketoimintatietojen visualisointi- ja analysointityökalu, joka on tullut yhä suositummaksi organisaatioiden keskuudessa. Se tarjoaa erilaisia ​​ominaisuuksia ja työkaluja, jotka mahdollistavat yrityksille tietojen analysoinnin, raportoinnin ja jakamisen yksinkertaisella tavalla.

Tässä artikkelissa käymme kattavasti läpi Power BI:tä, sen hyötyjä ja ominaisuuksia sekä joitain käyttötapoja. Lue artikkeli, niin tiedät paljon enemmän Power BI:stä.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita:

 • Mikä on Power BI?
 • Power BI:n tärkeimmät ominaisuudet
 • Power BI:n hyödyt
 • Power BI:n käyttötapoja

Mikä on Power BI?

Power BI on pilvipohjainen liiketoimintatietojen visualisointityökalu, joka mahdollistaa tiedonkeruun, visualisoinnin ja jakamisen helposti ja tehokkaasti. Se on suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka haluavat tehdä päätöksiä liiketoiminnan tietojen perusteella. Power BI tarjoaa laajan valikoiman visuaalisia työkaluja, jotka helpottavat tiedon analysointia ja raportointia.

Mustalinjan yritysliittymä.

Power BI:n tärkeimmät ominaisuudet

Power BI tarjoaa useita tärkeitä ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjiä visualisoimaan ja analysoimaan tietoja tehokkaasti. Power BI:n tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat:

 1. Tiedon visualisointi: Power BI tarjoaa useita erilaisia ​​visuaalisia elementtejä, jotka helpottavat tietojen visualisointia. Näihin kuuluvat kaaviot, taulukot, kartat ja muut visuaaliset elementit.
 2. Tiedon yhdistäminen: Power BI:n avulla voidaan yhdistää tietoja erilaisista lähteistä, kuten Excel-tiedostoista, tietokannoista, web-palveluista ja monista muista lähteistä.
 3. Pilvipalvelu: Power BI on pilvipohjainen työkalu, joten ei tarvitse asentaa mitään ohjelmistoa tai palvelinta tietojen tallentamiseksi tai jakamiseksi. Kaikki tiedot tallennetaan pilveen, joten ne ovat käytettävissä mistä tahansa.
 4. Tietoturvallisuus: Power BI sisältää useita tietoturvallisuusominaisuuksia, kuten käyttöoikeuksien hallinnan, joka mahdollistaa käyttöoikeuksien määrittämisen käyttäjä- tai ryhmäkohtaisesti.
 5. Monikielisyys: Power BI tukee useita eri kieliä.

Power BI:n hyödyt

Power BI tarjoaa useita hyötyjä yrityksille, jotka haluavat tehdä päätöksiä liiketoiminnan tietojen perusteella. Tällaisia hyötyjä ovat mm.:

 1. Koska Power BI:n avulla voidaan visualisoida tietoja monin eri tavoin, se auttaa yritystä ymmärtämään tietoja paremmin ja tekemään niiden pohjalta parempia päätöksiä.
 2. Tietojen yhdistäminen useista eri lähteistä Power BI:n avulla on helppoa ja se taas helpottaa tietojen analysointia ja raportointia.
 3. Myös nopeiden päätösten tekeminen helpottuu Power BI:n avulla, koska tietoja voi seurata reaaliajassa.
 4. Tietoihin käsiksi pääseminen ei vaadi läsnäoloa tietyssä paikassa, vaan tietoja voi käyttää mistä tahansa, sillä Power BI on pilvipohjainen työkalu.
 5. Power BI on helppokäyttöinen työkalu, joka sisältää paljon valmiita mallipohjia ja raportteja. Tämä helpottaa työtä ja nopeuttaa tiedon analysointia ja raportointia.

Power BI:n käyttötapoja

Power BI:tä voidaan käyttää monin eri tavoin organisaation sisällä:

 1. Tietojen analysointi: Power BI:tä voidaan käyttää tietojen analysointiin ja visualisointiin eri osastoilla, kuten myynnissä, markkinoinnissa ja rahoituksessa. Tämä auttaa organisaatiota tekemään päätöksiä tietojen perusteella.
 2. Raportointi: Power BI:tä voidaan käyttää raportointiin organisaation sisällä ja sen ulkopuolella. Raportit voidaan luoda helposti ja nopeasti, ja niitä voidaan jakaa organisaation sisällä käyttäjäryhmien mukaan.
 3. Tietojen jakaminen: Power BI:n avulla organisaatio voi jakaa tietoja eri käyttäjäryhmille helposti ja nopeasti. Käyttäjät voivat käyttää tietoja mistä tahansa, jolloin organisaatio voi tehdä päätöksiä nopeasti.
 4. Budjetointi: Power BI:tä voidaan käyttää budjetoinnissa ja ennustamisessa. Organisaation eri osastoilla voidaan seurata taloudellisia tietoja reaaliajassa ja tehdä päätöksiä sen perusteella.

Power BI on nykyaikainen, tehokas työkalu, joka on luotu tukemaan ja helpottamaan yritysten liiketoimintaa

Power BI on suosittu liiketoimintatietojen visualisointityökalu, joka mahdollistaa tiedonkeruun, visualisoinnin ja jakamisen helposti ja tehokkaasti. Se tarjoaa useita tärkeitä ominaisuuksia, kuten tiedon visualisoinnin, tiedon yhdistämisen, pilvipalvelun, tietoturvallisuuden ja monikielisyyden. Power BI tarjoaa myös useita hyötyjä organisaatioille, kuten tietojen visualisoinnin, tietojen yhdistämisen, reaaliaikaisen tiedon, pilvipalvelun ja käyttäjäystävällisyyden. Power BI:tä voidaan käyttää monin eri tavoin organisaation sisällä, kuten tietojen analysointiin, raportointiin, tietojen jakamiseen ja budjetointiin. Kaiken kaikkiaan Power BI on tehokas työkalu organisaatioille, jotka haluavat tehdä päätöksiä liiketoiminnan tietojen perusteella.

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu