Soitonsiirto – Hallitsemalla puheluitasi huolehdit asiakaspalvelustasi

Soitonsiirto on yksinkertainen, mutta usein aliarvostettu työkalu, jolla on suuri vaikutus asiakaspalveluun.

Tehokas ja luotettava asiakaspalvelu on olennainen osa menestyvää yritystä, ja puheluita hallitsemalla yksikään lasku ei jää lähettämättä, tai asiakas palvelematta.

Lue kaikki soitonsiirrosta, ja opi, miten voit tehostaa yrityksesi asiakaspalvelua.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mikä on soitonsiirto?
 • Puhelun siirto tekee asiakaspalvelutyöstä sujuvaa ja tehokasta
 • Soitonsiirto hyödyt
 • Mustalinja tehostaa puhelinpalveluasi – Tutustu ominaisuuksiin
 • Tehokasta, selkeää ja laadukasta palvelua – Moontalk

 

soitonsiirto

Mikä on soitonsiirto?

Soitonsiirto on puhelinverkkojen ominaisuus, joka mahdollistaa saapuvan puhelun ohjaamisen toiseen puhelinnumeroon. Tämä toiminto on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa, erityisesti asiakaspalvelussa. Soitonsiirron avulla yritykset voivat varmistaa, että asiakkaat tavoittavat oikean henkilön tai palvelun ilman tarpeettomia viiveitä.

Perinteisesti soitonsiirtoa on käytetty ohjaamaan puhelut esimerkiksi työntekijän toiselle puhelimelle tai vastaajaan, kun hän ei ole tavoitettavissa. Nykyaikaiset järjestelmät kuitenkin tarjoavat paljon monipuolisempia vaihtoehtoja. Ne mahdollistavat puheluiden ohjaamisen esimerkiksi tiettyinä aikoina tai päivinä, tiettyihin osastoihin tai jopa eri sijainteihin.

Soitonsiirron avulla voidaan myös parantaa asiakaskokemusta.

Asiakkaat arvostavat nopeaa ja tehokasta palvelua, ja soitonsiirron avulla heidät voidaan ohjata suoraan oikean asiantuntijan luokse ilman tarpeetonta odottelua. Tämä ei ainoastaan lisää asiakastyytyväisyyttä, vaan myös tehostaa yrityksen sisäistä toimintaa, vähentäen aikaa, joka kuluu puheluiden välittämiseen eri henkilöille.

Lisäksi soitonsiirron avulla voidaan ehkäistä puheluiden menettämistä. Kun puhelu ohjautuu automaattisesti toiseen numeroon, jos ensisijainen vastaanottaja ei ole saatavilla, yritykset voivat varmistaa, että jokainen puhelu tavoittaa jonkun, joka voi vastata siihen. Tämä on erityisen tärkeää kiireisissä ympäristöissä, kuten asiakaspalvelukeskuksissa.

Näiden ominaisuuksien ansiosta soitonsiirto on muodostunut olennaiseksi osaksi nykyaikaista yritysviestintää. Sen avulla yritykset voivat varmistaa sujuvan ja tehokkaan kommunikaation niin sisäisesti kuin asiakkaidensa kanssa.

Puhelun siirto tekee asiakaspalvelutyöstä sujuvaa ja tehokasta

Nykyisessä, nopeatempoisessa liiketoimintaympäristössä asiakaspalvelun sujuvuus ja tehokkuus ovat avainasemassa. Soitonsiirto on yksi tärkeimmistä työkaluista tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Kun puhelut ohjataan oikein, asiakaspalvelun työntekijät voivat keskittyä tehokkaammin asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen, ilman jatkuvaa puhelimeen vastaamisen keskeytystä.

Puhelun siirron avulla yritykset voivat myös jakaa työkuormaa tasaisemmin eri tiimien ja yksiköiden kesken. Jos yksi osasto on ylikuormitettu, puheluita voidaan siirtää toiselle osastolle, jossa on enemmän resursseja käytettävissä. Tämä ei ainoastaan paranna asiakaspalvelun tehokkuutta, vaan auttaa lisäksi ylläpitämään työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja vähentämään stressiä.

Puhelun siirron avulla yritykset voivat tarjota jatkuvaa palvelua myös silloin, kun ensisijainen yhteyshenkilö ei ole saatavilla. Asiakkaat arvostavat nopeaa reagointia ja ongelmien ratkaisua, ja tehokkaasti suunnitellut soitonsiirtoratkaisut varmistavat, että asiakkaat saavat aina tarvitsemansa avun.

Puhelun siirto on myös äärimmäisen tärkeä työkalu globaalissa liiketoiminnassa. Se mahdollistaa puheluiden ohjaamisen eri aikavyöhykkeille ja maantieteellisille alueille, varmistaen, että asiakaspalvelu on aina aktiivista, riippumatta siitä, missä päin maailmaa yrityksen työntekijät sijaitsevat.

Näin ollen, soitonsiirron tehokas käyttö ei ole ainoastaan tekninen toimenpide, vaan olennainen osa asiakaspalvelun ja liiketoiminnan strategiaa. Sen avulla yritykset voivat tarjota parempaa, nopeampaa ja yksilöllisempää palvelua, mikä lopulta johtaa parempaan asiakastyytyväisyyteen ja liiketoiminnan kasvuun.

Hyvä asiakaspalvelu - käykö asiakaspalvelusi puoliteholla

Soitonsiirto hyödyt

Soitonsiirto tarjoaa yrityksille monia etuja, jotka vaikuttavat positiivisesti sekä asiakaspalveluun että yrityksen sisäiseen tehokkuuteen. Tässä on joitakin keskeisiä hyötyjä:

 1. Parannettu asiakaskokemus: Soitonsiirron avulla asiakkaat ohjataan nopeasti ja sujuvasti oikeille henkilöille tai osastoille. Tämä vähentää odotusaikoja ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

 2. Tehokkuuden lisääminen: Oikein toteutettuna soitonsiirto vähentää työntekijöiden tarvetta käsitellä irrelevantteja puheluita, mikä mahdollistaa keskittymisen ydintehtäviin ja parantaa työn tuottavuutta.

 3. Joustavuus ja saavutettavuus: Soitonsiirto mahdollistaa työntekijöiden tavoitettavuuden myös liikkeellä ollessaan tai etätyössä, varmistaen, että tärkeät puhelut eivät jää vastaamatta.

 4. Kustannussäästöt: Tehokkaamman työnkulun ja vähentyneiden menetettyjen mahdollisuuksien myötä yritykset voivat säästää merkittäviä summia sekä parantaa tuloksellisuuttaan.

 5. Parempi resurssien hallinta: Soitonsiirto mahdollistaa puheluiden tasaisemman jakautumisen eri tiimien kesken, edistäen työntekijöiden hyvinvointia ja estäen yksittäisten henkilöiden ylikuormittumisen.

Kokonaisuutena soitonsiirto on tehokas työkalu, joka auttaa yrityksiä kehittämään asiakaspalveluaan ja tehostamaan sisäisiä prosessejaan. Sen hyödyntäminen modernissa liiketoiminnassa ei ole ainoastaan suositeltavaa, vaan usein välttämätöntä kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi.

Mustalinja tehostaa puhelinpalveluasi – Tutustu ominaisuuksiin

Mustalinja-mobiilivaihde tuo mukanaan innovatiivisia ominaisuuksia, jotka tehostavat puhelinpalvelua ja parantavat asiakaskokemusta. Tässä on katsaus sen tärkeimpiin ominaisuuksiin:

 1. Älykäs puheluiden ohjaus: Mustalinja mahdollistaa puheluiden ohjauksen jonojen tai aikaohjausten kautta, varmistaen, että jokainen asiakas ohjataan oikealle tiimille tai henkilölle.

 2. Reaaliaikainen raportointi: Mustalinja tarjoaa kattavan raportoinnin, jonka avulla yritykset voivat seurata puheluliikennettään reaaliajassa. Tämä auttaa parantamaan palvelun laatua ja tunnistamaan mahdolliset ongelmat.

 3. Helppo integrointi CRM-järjestelmiin: Mustalinja on integroitavissa helposti yleisimpiin CRM-järjestelmiin, kuten Microsoft Dynamics, Hubspot ja Salesforce, mikä tehostaa asiakastietojen hallintaa.

 4. Käyttäjäystävällinen sovellus: Käyttöliittymä on suunniteltu intuitiiviseksi, mikä tkee puhelinvaihteen hallinnoinnista helppoa.

 5. Mobiilikäytettävyys: Mustalinjan mobiilivaihde toimii myös älypuhelimilla, mikä tuo joustavuutta ja liikkuvuutta puhelinpalveluun.

Mustalinja on monipuolinen ja älykäs ratkaisu, joka auttaa yrityksiä tehostamaan puhelinpalveluaan ja tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua. Sen edistykselliset ominaisuudet tekevät siitä välttämättömän työkalun nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä.

Lue lisää täältä >>

Tehokasta, selkeää ja laadukasta palvelua – Moontalk

Mustalinja on esimerkki siitä, miten teknologia voi tehostaa ja selkeyttää monimutkaisiakin osa-alueita, sekä tehdä asiakaspalvelustasi parempaa.

Yhdistämällä innovatiivisen tekniikan ja käyttäjäystävällisen suunnittelun, Mustalinja nostaa puhelinpalvelusi täysin uudelle tasolle.

Ratkaisumme keskittyvät asiakkaan kokemukseen, varmistaen, että jokainen vuorovaikutus yrityksesi kanssa on sujuva, ammattimainen ja tyydyttävä. 

Asiakaspalveluun panostaminen on sijoitus yrityksesi nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kun hyvä palaute ja asiakaskokemus välittyvät suusta suuhun tai leviävät sosiaalisessa mediassa, voit luottaa siihen, että asiakkaita riittää jatkossakin.

Jokainen soittamatta jäänyt puhelu tai huonosti hoidettu asiakaspalvelutilanne saattaa maksaa yrityksellesi yhden tai useamman uuden asiakkaan. Toimiva asiakaspalvelu on paras kilpailuvaltti, jonka yrityksesi voi saada.

Mustalinjan avulla yksikään asiakas ja mahdollinen kauppa ei jää enää hoitamatta! Tehdään yhdessä yrityksesi asiakaspalvelusta modernia ja parempaa.

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Mobiilivaihde vertailu