Tiedolla johtaminen – Tehokkuutta ja tulosta

Tiedolla johtaminen tarkoittaa päätösten tekemistä ja toiminnan ohjausta tiedon pohjalta. Tehokas tiedon kerääminen, analysointi ja hyödyntäminen voivat auttaa organisaatioita menestymään, tekemään parempia päätöksiä ja saavuttamaan tavoitteitaan. 

Lue, miksi tiedolla johtaminen kannattaa, ja miten voit kasvattaa tehokkuutta tiedon avulla.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita:

  • Mitä on tiedolla johtaminen?

  • Tiedolla johtaminen vs. tiedon kerääminen

  • Mikä tieto on arvokasta?

  • Mitä hyötyä tiedolla johtaminen tuo?

  • Modernit työkalut tehokkuutta

  • Integraatiot osana tiedolla johtamista

  • Tiedolla johtaminen ja asiakaskokemus

Mitä on tiedolla johtaminen?

Tiedolla johtamisen lähtökohtana on ymmärrys siitä, että tieto on arvokasta omaisuutta, joka tuo yritykselle kilpailuetua. Organisaatioiden on kerättävä ja analysoitava monenlaista tietoa: asiakastietoja, markkinatietoja, toiminnan suorituskykyä ja kilpailijatietoja. Kaikkea kerättyä tietoa voidaan sitten hyödyntää päätöksenteossa ja johtamisessa.

Tiedolla johtaminen edellyttää asianmukaisia työkaluja ja prosesseja tiedon eli datan keräämiseen, tallentamiseen, analysointiin ja jakamiseen. 

Kaikki kerätty data on yrityksesi aineetonta omaisuutta, jota hyödynnetään jatkuvasti esimerkiksi tulevaisuuden ennakoimisessa ja markkinoinnissa.

Tiedolla johtaminen vs tiedon kerääminen

Tiedolla johtaminen ei ole pelkästään tiedon keräämistä ja analysointia, vaan myös sen hyödyntämistä strategisia päätöksiä tai valintoja tehdessä. 

Tiedonkeruu ilman sen hyödyntämistä on turhaa ja resurssien tuhlaamista sekä pahimmillaan myös tietosuojariski

Loputtomasti tietoa ei siis ole järkevää kerätä tai säilyttää, mutta maltillisin määrin voit hyötyä tiedon keräämisestä merkittävästi. Yrityksen kannattaa panostaa laadukkaisiin ohjelmiin ja järjestelmiin, jotta arvokas tieto on helposti kerättävissä ja hyödynnettävissä. 

Moontalk-OUT-dashboard-desktop

Mikä tieto on yritykselle arvokasta?

Arvokasta tietoa on toimialasta ja yrityksestä riippuen kaikki sellainen tieto, joka on suoraan hyödynnettävissä työn tehostamiseen tai tuloksen kasvattamiseen – on kyseessä sitten asiakaspalaute tai vaikka kilpailija-analyysi.

Jos myyjän työaika kuluu kylmäsoitteluun ilman tarkkaa tietoa ja taustatyötä, myynti ei ole tehokasta. Kun taustatyö on tehty huonosti, puhelun toiselle osapuolelle tulee helposti olo, että myyjä vain kokeilee onneaan jokaisen vastaantulijan kanssa. Sama heijastuu helposti asiakaspalveluun, jos asiakas ei koe saavansa henkilökohtaista palvelua. 

Onnistunut tiedolla johtaminen näkyy aina loppuasiakkaalle asti.

Lue parhaat vinkit moderniin B2B-myyntiin >>

Mitä hyötyjä tiedolla johtaminen tuo?

Hyödyntämällä tietoon perustuvaa päätöksentekoa yritykset voivat sovittaa ulospäin suuntautuvat myyntitoimenpiteet asiakasmieltymysten ja markkinatrendien mukaisiksi, varmistaen korkeamman konversioprosentin ja kasvaneen liikevaihdon.

Tietoon perustuvat päätökset ovat yleensä paremmin perusteltuja, ja tieto auttaa myös organisaatioita tunnistamaan mahdollisuuksia, ennustamaan trendejä sekä reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Lisäksi tiedolla johtaminen parantaa kommunikaatiota ja luottamusta organisaation sisällä: jokainen tietää, miksi toimenpiteitä tehdään ja että ne pohjautuvat faktaan. 

Myös strategian luominen on huomattavasti helpompaa, kun sen pohjana on fakta, eikä mutu-tuntuma. 

Tiedolla johtaminen on olennainen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Se auttaa tekemään parempia päätöksiä, ennakoimaan muutoksia ja saavuttamaan tavoitteita.

Modernit työkalut tuovat tehokkuutta

Jotta tiedon kerääminen tapahtuu lähes itsestään ja pystyt aidosti hyödyntämään faktaa työssäsi, on tärkeää panostaa laadukkaisiin ja moderneihin työkaluihin. 

Moontalk OUT on outbound-myynnin työkalu, joka tekee myyntityöstä vaivatonta, helppoa ja palkitsevaa. Myyjä voi soittaa puhelut mistä tahansa ja luoda esimerkiksi soittokampanjoita. Puheluiden tallentaminen ja kuuntelu onnistuvat käden käänteessä, ja automaattisen raportoinnin tuloksia on helppo tarkastella milloin tahansa. 

Puheluista kerätty tieto on arvokasta myyjiä kouluttaessa, ongelmakohtien havaitsemisessa, myynnin kasvattamisessa sekä asiakaskokemuksen parantamisessa.

 

Integraatiot osana tiedolla johtamista

Integraatioiden avulla tiedon kerääminen ja työn raportoiminen on automatisoitua, eikä siihen kulu enää arvokasta työaikaa. Lisäksi kaikki tieto löytyy helposti yhden järjestelmän alta, mikä tekee paitsi työnteosta, myös tiedolla johtamisesta huomattavasti sujuvampaa.

Moontalk OUT yhdessä Profinderin kanssa tarjoaa tehokkaan työkalun buukkausprosessin automatisointiin ja uusien asiakkaiden hankkimiseen. Nämä työkalut auttavat yrityksiä vähentämään manuaalista työtä ja keskittymään siihen
tärkeimpään – myyntityöhön. 

Tehokkuutta ja tarkkuutta integraatiolla

Mustalinja-mobiilivaihde on moderni puhelinvaihde, joka tekee asiakaspalvelusta saumatonta. Se on helposti integroitavissa kaikkiin yleisimpiin CRM-järjestelmiin, jolloin saat puhelindatan helposti ja reaaliaikaisesti käyttöösi. Integraation avulla voit automaattisesti kirjata puhelutiedot CRM-järjestelmään, jolloin manuaalinen työ vähenee ja tiedot ovat aina ajan tasalla.

Kun puhelutiedot tallentuvat automaattisesti CRM-järjestelmään, voit tarjota entistä parempaa palvelua asiakkaillesi. Automatisoidun puhelintiedon keräämisen ansiosta voit keskittyä olennaiseen ja jättää tylsät, manuaaliset tehtävät CRM-integraation hoidettavaksi. Näin säästät aikaa ja resursseja, jotka voidaan käyttää yrityksen kehittämiseen.

Lue lisää Mustalinjan ja integraation hyödyistä >>  

Buukkaus.

Miten tiedolla johdetaan?

Tiedolla johtaminen vaatii organisaation kulttuurin ja johtamistyylin muutosta. 

Se edellyttää, että tiedon merkitys tunnustetaan ja siihen panostetaan kaikilla organisaation tasoilla.

Johtajana sinun on luotava ympäristö, jossa tiedon jakaminen ja tiedon hyödyntäminen ovat keskeisiä osa-alueita. Työntekijänä sinun on puolestasi ymmärrettävä tiedon arvo ja oltava valmis sekä jakamaan omaa tietoasi että oppimaan uutta.

Tiedolla johtaminen ja asiakaskokemus

Tehokkaan tiedonkeruun ja analysoinnin avulla yritykset voivat saada selkeämpää kuvaa asiakkaistaan, ymmärtää paremmin heidän tarpeitaan ja toiveitaan sekä vastata niihin entistä paremmin ja henkilökohtaisemmin.

Tämä johtaa asiakastyytyväisyyden kasvuun, parempaan asiakasuskollisuuteen ja pidemmän aikavälin asiakassuhteiden rakentamiseen.

Lisäksi tietoon perustuva päätöksenteko auttaa yrityksiä tunnistamaan markkinatrendejä, vastaamaan kilpailuun ja mukautumaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.

Lue, miten teet asiakaskokemuksesta parhaan mahdollisen >>

Moontalk – paras kumppani täydelliseen asiakaskokemukseen

Informaation aikakaudella tietopohjainen johtaminen on ratkaisevaa myynnin menestykselle. Tukemalla työntekijöitäsi modernien työkalujen ja jatkuvan oppimisen kulttuurin avulla voit vapauttaa heidän täyden potentiaalinsa, mikä näkyy positiivisesti aina loppuasiakkaalle asti.

Moontalk tarjoaa moderneja työkaluja, joiden avulla manuaalinen työ vähenee, raportointi on entistä helpompaa ja työnteko on vaivattomampaa sekä mukavampaa.

Kaipaat sitten Mustalinja-mobiilivaihdetta asiakaspalveluasi parantamaan, tai moontalk OUTia outbound-myynnin tehostamiseen, meiltä löydät ratkaisun ongelmaasi.

Lukuisat tyytyväiset asiakkaamme ovat löytäneet ratkaisun ja saavuttaneet tuloksia avullamme.

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

  • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu