Mikä on CRM? | CRM-järjestelmä - Moontalk

Mikä on CRM?

Mikä on CRM? Mitä hyötyä CRM-järjestelmästä on yritykselle? Jos CRM ei ole sinulle vielä tuttu, niin lue tämä artikkeli. Tässä artikkelissa avaamme kattavasti CRM:ää.

Samalla tavoin kuin teknologia on saapunut omaan elämäämme eri tavoin ja mullistanut sen, se on tullut ja mullistanut myös yritysmaailman. Ennen teknologiakehitystä yritykset tekivät myyntiä apunaan muistivihko, lankapuhelin ja oma luovuus. Nykyään kilpailussa mukana pysyminen edellyttää, että yritys käyttää digitaalisia työkaluja, kuten CRM-järjestelmää.

Sukelletaanpa sitten tarkemmin siihen, mikä CRM on ja miksi se on yrityksen kilpailukyvylle niin olennainen työkalu nykyään.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita:

 • Mikä on CRM?
 • Miksi CRM?
 • Kenelle CRM on tarkoitettu?
 • CRM-järjestelmän ominaisuudet
 • Kuinka ottaa CRM-järjestelmä käyttöön?
 • Mikä on paras CRM-järjestelmä?

Mikä on CRM?

CRM tulee sanoista Customer Relationship Management ja tarkoittaa asiakkuudenhallintajärjestelmää. Se, mikä ennen yrityksissä hoidettiin kynä ja muistivihko -taktiikalla, nykyään hoidetaan CRM-järjestelmällä.

CRM-järjestelmään tallentuvat kaikki asiakkaiden kanssakäymiset. Näin sieltä löytyy valtava määrä tietoa yrityksen asiakkaista yhteystiedoista, ostohistoriasta ja tuote- tai palvelumieltymyksistä lähtien. CRM-järjestelmä helpottaakin valtavasti hyvän ja henkilökohtaisemman asiakaspalvelutyön tekemistä, kun eri henkilöt eri osastoilta osaavat keskustella asiakkaan kanssa oikeista asioista heti, vaikka asiakkuus ei olisi heille ennestään tuttu. Riittää, kun asiakkaan ottaessa yhteyttä, hakee hänen tietonsa CRM-järjestelmästä.

Asiakashallinnan lisäksi CRM-järjestelmässä on usein ominaisuuksia, joiden avulla voidaan analysoida, rakentaa ja kehittää sekä automatisoida myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtäviä. CRM-järjestelmä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tallentaa ja analysoida asiakkaiden vuorovaikutusta ja löytää malleja asiakkaidensa käyttäytymisestä. CRM-järjestelmän keräämien tietoja voidaan käyttää kohdistettujen kampanjoiden luomiseen, jotka johtavat parempaan myyntiin. Lisäksi CRM-järjestelmä auttaa virtaviivaistamaan prosesseja automatisoimalla tehtäviä, kuten tilausten käsittelyä tai toimitusten seurantaa. CRM-järjestelmän avulla yritys voi saada arvokasta tietoa kohdemarkkinoistaan tarjotakseen parempia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän asiakkaiden tarpeita.

Mustalinjan yritysliittymä

Miksi CRM?

CRM-järjestelmä on monilla tavoin hyödyllinen, ja jopa välttämätön työkalu yritykselle asiakkuuksien hoidossa ja myynnissä. CRM-järjestelmään tallennettu data auttaa yritystä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin, jonka kautta taas voidaan parantaa asiakassuhteita, rakentaa vahvempaa asiakasuskollisuutta ja sitä kautta kasvattaa myyntiä.

CRM-järjestelmä auttaa monin tavoin yrityksen arkitason toimintaa. Ensinnäkin CRM auttaa yrityksiä parantamaan markkinointistrategioitaan antamalla heille pääsyn arvokkaaseen dataan asiakkaidensa käyttäytymisestä. Näitä tietoja voidaan käyttää sisällön ja kampanjoiden räätälöimiseen asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lisäksi se auttaa myös virtaviivaistamaan prosesseja, kuten liidien seurantaa, seurantasähköpostiviestejä, segmentointia, analytiikkaraportointia ja paljon muuta.

CRM:n päätarkoitus on kasvattaa myyntiä.

Kenelle CRM on tarkoitettu?

Keitä ovat ne ihmiset, jotka käyttävät CRM:ää yrityksessä?

CRM:n pääkäyttäjiä ovat yleensä myynnistä tai asiakaspalvelusta vastaavat yritysten toimijat ja johtajat, kuten myyntitiimit tai puhelinpalvelukeskukset. CRM:n työkalut auttavat näitä ihmisiä analysoimaan tärkeitä asiakastietoja, jotka liittyvät ostoihin, mieltymyksiin, trendeihin, palautteeseen jne., jotta he voivat tehdä päätöksiä siitä, kuinka parhaiten maksimoida voitot samalla, kun tarjotaan erinomaista asiakaspalvelua.

Lisäksi markkinointitiimit käyttävät myös CRM-järjestelmiä kehittääkseen tehokkaita kampanjoita, jotka sitovat asiakkaita tehokkaammin.

Myös laskutus- ja taloustiimi hyötyvät CRM-järjestelmästä. Joidenkin järjestelmien ominaisuudet kattavat senkin, että järjestelmään voidaan tuoda tehdyt sopimukset ja myös laskutus hoituu CRM-järjestelmän kautta.

CRM-järjestelmä tukee koko yrityksen toimintaa ensimmäisestä asiakaskontaktista tarjouksen lähetykseen ja nykyasiakkaan hoitoon asti. CRM-järjestelmästä saakin parhaimman hyödyn irti, kun sen liittää osaksi kaikkea yrityksen toimintaa myynnistä ja markkinoinnista asiakaspalveluun saakka.

Yritysliittymä ja mobiilivaihde hyvään asiakaspalveluun.

CRM-järjestelmän ominaisuudet

Erilaisia CRM-järjestelmiä eritasoisilla ominaisuuksilla varustettuna on olemassa lukematon määrä. Seuraavassa käymme läpi ainakin joitakin yleisimpiä ominaisuuksia, joita CRM-järjestelmään on mahdollista saada.

Asiakasrekisteri ja asiakashistoria

Asiakasrekisteri on yleisin osa CRM-järjestelmää. Sinne tallennetaan yrityksen asiakastiedot ja asiakashistoria. Näin tiedetään mm. kuka asiakkaaseen on ollut yhteydessä, milloin ja miksi.

Myynninhallinta

Myynninhallinnan avulla voidaan helposti seurata myynnin etenemistä yksitellen eri toteutusvaiheiden kautta sekä myyntiä kokonaiskuvassa. Tämä ominaisuus on erityisesti myynnin johdolle suunnattu työkalu.

Myynnin tehtävät

Myynnin tehtävät -ominaisuus on loistava työkalu päivittäiseen myyntityöhön myyjille. Työkalua voi käyttää tulevan työviikon suunnitteluun määrittämällä yksittäisiä tehtäviä, jotka liittyvät jokaiseen myyntiin. Järjestelmä antaa ilmoituksia, kun nämä tehtävät on suoritettu tai huomauttaa myöhästyneistä määräajoista. Samalla kaikki asiakaskontaktit tallentuvat järjestelmään ja ovat näkyvissä muillekin työntekijöille.

Tarjousten hallinta

CRM-järjestelmä voi auttaa virtaviivaistamaan tarjousprosessia alusta loppuun. Sen avulla voidaan luoda, tallentaa ja päivittää yksityiskohtaisia tietoja jokaisesta tarjouksesta, mukaan lukien ehdot ja tarjouksen sisältävät tuotteet/palvelut. Näitä tietoja voidaan sitten hyödyntää uusien tarjousten tekemisessä.

Myynnin analyysit ja raportit

Kun CRM-järjestelmä kerää valtavat määrän tietoa yrityksen eri osa-alueista, niin on tärkeää, että tätä tietoa pystytään myös hyödyntämään liiketoiminnan johtamisessa.

Integraatiot

On mahdollista valita jo valmiiksi sellaisilla ominaisuuksilla katettu CRM-järjestelmä, joka kattaa yrityksen kaikki tarvittavat osa-alueet. Jos valitset kuitenkin suppeamman järjestelmän, niin varmista, että yrityksen muut järjestelmät saa integroitua osaksi CRM-järjestelmää. CRM tuottaa eniten arvoa, kun kaikki yrityksessä ovat saman tiedon äärellä.

Kuinka ottaa CRM-järjestelmä käyttöön?

CRM-järjestelmän käyttöönotto on suhteellisen yksinkertaista. Tässä tiivistetyt ohjeet, miten valitset oikeanlaisen CRM-järjestelmän yrityksellesi:

 1. Aloita tunnistamalla yrityksesi keskeiset sidosryhmät, jotka tulevat käyttämään järjestelmää: kuinka moni tarvitsee järjestelmää ja mitkä osastot tarvitsevat järjestelmää?
 2. Mitä ominaisuuksia CRM-järjestelmässäsi tarvitset?
 3. Mikä on budjettisi järjestelmän suhteen?
 4. Kun valitset palveluntarjoajaa, etsi sellainen, joka tarjoaa kattavat analytiikkavaihtoehdot, jotta voit seurata asiakkaiden toimintaa reaaliajassa.
 5. Arvioi ja vertaile erilaisia markkinoilla olevia palveluntarjoajia löytääksesi sellaisen, joka vastaa erityistarpeitasi ja budjettivaatimuksiasi.
 6. Älä keskity etsimään järjestelmää vain tämän hetken tarpeisiin, vaan mieti valintaa myös tulevaisuuden kannalta. Kattaako järjestelmä kaikki sellaiset ominaisuudet, jotta se on käyttökelpoinen yrityksellesi myös tulevaisuudessa?
 7. Kun valinta on tehty ja CRM-järjestelmä otettu käyttöön, varmista, että kaikki asiaankuuluvat työntekijät saavat koulutusta sen oikeasta käytöstä, jotta he voivat maksimoida sen tehokkuuden.
Asiakkuudenhallinta.

Mikä on paras CRM-järjestelmä?

Oikeaa vastausta siihen, että mikä on paras CRM-järjestelmä, ei ole olemassa. Jokaisella yrityksellä on omat erityistarpeet, jotka tulee ottaa huomioon CRM-järjestelmää valittaessa. Ja näistä yksilöllisistä vaatimuksista ja tavoitteista käsin valitaan sitten kyseiselle yritykselle parhaiten sopiva CRM-järjestelmä.

CRM-järjestelmä tuo monia etuja yritykselle ja on kilpailukyvyn kannalta välttämätön

CRM tarkoittaa asiakkuuksien hallintaa – tehokasta työkalua, joka voi auttaa yrityksiä tehostamaan asiakassuhteitaan ja toimintaansa. Strategisesti käytettynä CRM:n on todistettu parantavan asiakastyytyväisyyttä, lisäävän myyntiä ja kasvattavan voittoja eksponentiaalisesti. Mitä hyötyä CRM:n käytöstä sitten on?

Yksi CRM:n käytön suurimmista eduista on parempi ymmärrys asiakkaista. Yksityiskohtaisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä koskevien tietojen avulla pienyritysten omistajat voivat kehittää markkinointistrategioita, jotka on räätälöity heidän erityistarpeisiinsa. Lisäksi CRM-ohjelmiston avulla tehtyjen automatisoitujen tehtävien, kuten liidien luomisen ja sähköpostikampanjoiden, ansiosta aikaa vievät prosessit voidaan suorittaa nopeasti ja tehokkaammin kuin koskaan ennen.

Olisiko aika laittaa yrityksesi asiakaspalvelu kuntoon ja lopettaa työpäivien kaaos? Tutustu Moontalkin Mustalinjan yritysliittymään ja mobiilivaihteeseen ja kokeile sitä ilmaiseksi! Saat parempaa asiakaspalvelua, enemmän myyntiä, apua johtamiseen, selkeyttä kokonaiskuvaan, tyytyväiset työntekijät sekä integraatiot CRM-järjestelmiin.

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu