Työhyvinvointi 2023

Mitä on työhyvinvointi vuonna 2023? Miksi se on tärkeää? Miten korona on vaikuttanut työhyvinvointiin? Onko työn ja vapaa-ajan välillä enää eroa? Tässä artikkelissa paneudumme mm. näihin kysymyksiin sekä annamme muutamia vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Tässä artikkelissa käsittelemme seuraavia asioita:

 • Mitä on työhyvinvointi?
 • Miksi työhyvinvointi on tärkeää?
 • Työhyvinvoinnin haasteet
 • Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla
 • Työhyvinvointi vinkkejä

Mitä on työhyvinvointi?

Olen usein miettinyt hyvinvoinnin käsitettä ja mitä se on? Hyvinvointi voidaan jakaa sekä aineelliseen hyvinvointiin että aineettomaan hyvinvointiin. Tai kuten maailman terveysjärjestö WHO määrittelee: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen.

Työelämässä puhutaan työhyvinvoinnista. On tärkeää ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys, koska sillä voi olla suuri vaikutus työhön sitoutumiseen, työssä pysymiseen ja tuottavuuteen.

Hyvinvointi työpaikalla on paljon muutakin kuin vain turvallisen ja terveellisen ympäristön tarjoamista. Työhyvinvoinnin rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää ymmärtämistä, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön mukavuuteen ja tyytyväisyyteen työssään. Näitä ovat esimerkiksi mielekäs työ, jolla on selkeät tavoitteet, esihenkilön tuen tunteminen, päätösten tekemisen itsenäisyys tai yksinkertaisesti tunnustus tai arvostus hyvästä työstä. Kaikki nämä elementit auttavat luomaan positiivisen työkokemuksen, joka lisää motivaatiota ja tuottavuutta.

Miksi työhyvinvointi on tärkeää?

Työhyvinvointi on tärkeää, koska työ on iso ja tärkeä osa elämäämme. Valveilla olevasta ajasta noin puolet kuluu työhön ja puolet vapaa-aikaan. Siksikin jokaisessa yhteisössä on tärkeä satsata työntekijöiden hyvinvointiin.

Terveen työympäristön ylläpitämisellä on useita etuja, jotka voivat parantaa yleistä työtyytyväisyyttä, tuottavuutta ja jopa moraalia. Ymmärtämällä työhyvinvoinnin tärkeyden yritykset voivat luoda ympäristön, joka kannustaa työntekijöitä menestymään.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun työntekijät kokevat työtehtävänsä merkityksellisiksi, he kokevat lisääntynyttä motivaatiota, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn. Tehokas tapa ylläpitää työhyvinvointia on varmistaa, että työpaikka tarjoaa työntekijöille kasvu- ja kehittymismahdollisuuksia. Tämä voi sisältää lisäkoulutuksen tai työntekijöiden kehittämisohjelmien tarjoamisen. Kun ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja roolissaan, he ovat yleensä sitoutuneempia työhönsä ja viipyvät todennäköisemmin yrityksessä pidempiä aikoja.

lomavastaaja pelastaa loman.

Työhyvinvoinnin haasteet

Tänä päivänä työ- ja vapaa-ajan ero on kuin veteen piirretty viiva. Koronan seurauksena yleistyneen etätyöskentelyn myötä käsitteiden ero vain hämärtyi entisestään. Kun eron kaventumiseen johtavia jälkiä tarkastelee hiukan tarkemmin, usealla alalla ja useimmista meistä jäljet johtavat digitaalisuuteen ja niin sanottujen älylaitteiden esiinmarssiin. Aika monella on kannettava tietokone ja työsuhdepuhelin, jotka mahdollistavat työn suorittamisen paikasta ja ajasta riippumatta. 

Työterveyslaitoksen (TTL) mukaan työhyvinvointiin liittyvät, ja sitä heikentävät stressi ja työuupumus, ovat seurausta työn voimavarojen ja vaatimusten epätasapainosta. TTL:n ajatuksessa lähestytään johtamisen haasteita ja ongelmia. Työhyvinvointi on moniulotteinen käsite. 

Siihen liittyy 

 1. Aika (aikataulut, priorisointi, kiire, keskeytykset, päällekkäiset tehtävät)
 2. Rooli yhteisössä (tavoitteet, odotukset, etenemismahdollisuudet, vaatimukset, vaikutusmahdollisuudet, työilmapiiri, luottamus)
 3. Kuormittavuus (henkinen, kognitiivinen, emotionaalinen, fyysinen, merkityksellisyys)
 4. Odotukset (ulkoiset ja sisäiset tavoitteet)
 5. Työvälineet (tekemisen sujuvuus, toimivuus)
 6. Turvallisuus (henkinen, fyysinen)

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla

Työhyvinvointi on pitkälti johtamiskysymys. Toisaalta voidaan myös kysyä, että mikä vastuu yksilöllä on työhyvinvoinnissa ja oman jaksamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä?

Kun työ on tullut osaksi arkeamme, kääntyy vaakakuppi myös toisinpäin. Jokaisen meidän arkiset asiat tulevat myös työelämään. Kaikilla meillä on kokemuksia siitä, miten huonot yöunet, omat arjen murheet ja haasteet tulevat myös työelämään yhtenä kuormana tyhjentäen hyvinvoinnin ehtyvää astiaa. Tällöin uupuminen ja stressi ei välttämättä johdu pelkästään itse työstä, vaan myös omasta arjesta, siellä olevista haasteista ja itse arjen hallinnasta. Kun työ on niin iso osa arkeamme on syytä kysyä, että voidaanko sitä erottaa yleisestä hyvinvoinnista?

5 parasta vinkkiä työhyvinvoinnin parantamiseen

Työnohjaaja Kaisa Kutilainen on listannut nettisivuillaan käytännön vinkkejä työhyvinvoinnin parantamiseen. Nämä vinkit kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön omassa työssä:

 1. Suunnittele ja priorisoi työtehtäväsi, lopeta multitaskaaminen
 2. Kalenteroi työpäiväsi
 3. Keskity yhteen asiaan kerrallaan
 4. Tauota työpäiväsi
 5. Erota työ ja vapaa-aika ja harrasta jotakin

Käy tutustumassa Kutilaisen oivaan työhyvinvoinnin parantamisen listaan tarkemmin hänen verkkosivuillaan. Siellä on yksityiskohtaisemmin avattu vinkkejä ja niitä löytyy vielä muitakin yllä lueteltujen lisäksi.

Lopuksi

Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Hyvinvointi ei synny itsestään ja vaatii, kuten lihas, kehittyäkseen työtä ja oikeanlaisia toistoja ja paljon luottamusta ihmisten kesken.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen kuitenkin kannattaa, sillä seurauksena on lisääntynyt tuottavuus, korkeampi moraali, vähemmän sairauspoissaoloja ja parantunut motivaatiotaso.

Työhyvinvointi on johtamiskysymys, mutta yhtä lailla jokaisella meillä on vastuu huolehtia omasta jaksamisesta, omasta hyvinvoinnista, mutta myös työtoverin hyvinvoinnista.

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu