Myynnin raportointi tukee tavoitteitasi

Myynnin raportointi on tärkeää, jotta myynnin nykytilanteesta saadaan selkeä kuva, ja myyntiä voidaan tarpeen mukaan kehittää oikeaan suuntaan – tietoperusteisesti.

Myynnin seuraaminen ja raportointi manuaalisesti vie valtavasti aikaa, eikä inhimillisiltä virheiltä voi välttyä. 

Lue, miten seuraat ja raportoit yrityksesi myynnin tehokkaasti ja tutustu Moontalk OUTiin.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä on myynnin raportointi?
 • Miksi myynnin raportointi kannattaa?
 • Miten seurata myyntiä?
 • Moontalk OUT tukee tehokasta ja automatisoitua myyntiä

Mitä on myynnin raportointi?

Myynnin raportointi on keskeinen osa yrityksen myynnin hallintaa ja strategista suunnittelua. Dataa keräämällä ja analysoimalla saadaan ymmärrystä myynnin suorituskyvystä ja tuloksellisuudesta.

Raportointiprosessin avulla voit seurata yrityksesi myyntitavoitteiden toteutumista, tunnistaa myynnin trendejä ja mukauttaa myyntistrategioitasi vastaamaan markkinoiden muutoksia.

Tehokas myynnin raportointi sisältää usein erilaisia raportteja, kuten myyntituloraportit, asiakaskohtaiset myyntiraportit, tuote- ja palvelukohtaiset myyntiraportit sekä myyntikanavien suorituskykyraportit. Raportit voivat olla päivittäisiä, viikoittaisia, kuukausittaisia tai kvartaaleittain tuotettuja, riippuen yrityksen tarpeista ja myynnin seurannan vaatimuksista.

Modernit teknologiat ja myynnin analytiikkatyökalut ovat tehneet myynnin raportoinnista entistä tarkempaa ja helpommin hallittavaa.

Esimerkiksi CRM-järjestelmät (Customer Relationship Management) tarjoavat automatisoituja työkaluja myyntidatan keräämiseen ja analysointiin, mahdollistaen reaaliaikaisen seurannan ja syvälliset analyysit myynnin suorituskyvystä. 

Miksi myynnin raportointi kannattaa?

Myynnin raportointi on olennainen osa yrityksen menestystä, sillä se tarjoaa syvällistä tietoa myynnin suorituskyvystä ja auttaa yritystä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä.

Tässä muutamia syitä, miksi myynnin raportointi kannattaa:

 1. Tieto päätöksenteon taustalla: Myynnin raportointi tarjoaa arvokasta tietoa, joka auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään, mitkä strategiat toimivat ja mitkä eivät. Tiedon avulla teet huomattavasti parempia päätöksiä ja valintoja kuin mutu-tuntumalla.

 2. Tavoitteiden saavuttamisen seuranta: Asetettujen myyntitavoitteiden säännöllinen seuranta ja vertailu todellisiin tuloksiin auttaa tunnistamaan, missä yritys on matkallaan kohti tavoitteitaan. Tämä mahdollistaa tarvittavien muutosten tekemisen reaaliajassa, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa.

 3. Myyntiprosessin tehostaminen: Myynnin raportointi auttaa tunnistamaan pullonkauloja ja tehottomuuksia myyntiprosessissa. Tämän tiedon avulla yritys voi kohdentaa resurssejaan paremmin, optimoida myyntiprosessejaan ja parantaa myyntitiimin suorituskykyä.

 4. Asiakassuhteiden parantaminen: Analysoimalla myyntidataa yritys voi saada arvokasta tietoa asiakkaidensa käyttäytymisestä ja mieltymyksistä. Sen ansiosta voidaan räätälöidä tarjontaa ja prosesseja vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita, mikä taas parantaa asiakastyytyväisyyttä ja edistää pitkäaikaisia asiakassuhteita.

 5. Ennustettavuus: Säännöllinen myynnin raportointi ja aiemman myyntidatan analysointi auttavat parantamaan myynnin ennustamista, mikä auttaa resurssien suunnittelussa, budjetoinnissa ja strategisessa suunnittelussa.

 6. Kilpailuedun saavuttaminen: Ymmärrys markkinatrendeistä ja asiakaskäyttäytymisestä, jonka myynnin raportointi tarjoaa, voi antaa yrityksellesi kilpailuedun. 

 7. Motivaation ja sitoutumisen lisääminen: Myynnin raportointi tarjoaa myyntitiimille selkeän kuvan heidän suorituskyvystään ja edistymisestään kohti tavoitteita. Tämä voi lisätä motivaatiota, edistää terveellistä kilpailua tiimin sisällä ja lisätä sitoutumista yrityksen tavoitteisiin.

Kokonaisuudessaan myynnin raportointi on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti tarjoamalla tärkeää tietoa, joka auttaa yritystä kasvamaan ja menestymään kilpailullisessa liiketoimintaympäristössä. 

Lue lisää myynnin kehittämisestä >>

 

Buukkaus, outbound-myynti, kylmäsoitto - moontalk mustalinja.

Miten seurata myyntiä?

Seurataksesi myyntiä tehokkaasti, on ensin määriteltävä selkeät myyntitavoitteet ja -indikaattorit (KPI:t), jotka ohjaavat prosessia.

Tämän jälkeen on valittava sopivat työkalut ja menetelmät datan keräämiseen, analysointiin ja raportointiin.

Lue, miten seuraat ja kehität myyntiäsi myynnin työkalujen avulla >>

Määrittele konkreettiset ja mitattavat tavoitteet, kuten kuukausittainen myyntivolyymi, uusien asiakkaiden hankinta tai tietyn tuotteen myyntitavoitteet. Tavoitteiden tulisi olla SMART-periaatteen (Spesifiset, Mitattavat, Aikaan sidotut, Realistiset, Tavoitteelliset) mukaisia.

Moderni CRM-järjestelmä on korvaamaton työkalu myynnin seurannassa. Se auttaa keräämään ja hallinnoimaan asiakastietoja, myyntimahdollisuuksia ja kauppoja yhdessä paikassa, tarjoten samalla analytiikkatyökaluja myynnin suorituskyvyn arviointiin.

Hyödynnä CRM-järjestelmän tarjoamia analytiikkatyökaluja tai muita myynnin analysointiin tarkoitettuja ohjelmistoja datan syvälliseen analysointiin. Tarkastele myyntitrendejä, asiakaskäyttäytymistä ja myyntiprosessin tehokkuutta.

Valitse keskeiset suorituskykyindikaattorit, kuten konversioasteet, keskimääräinen kauppakoko, myyntisyklin pituus ja asiakaskohtainen myynti.

Laadi lisäksi säännöllisiä myyntiraportteja ja jaa tietoa avoimesti myyntitiimin ja johdon kesken. Se edistää läpinäkyvyyttä, yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä yrityksen myyntitavoitteista ja nykytilanteesta.

Tehokas myynnin seuranta vaatii jatkuvaa sitoutumista ja valmiutta mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Käyttämällä oikeita työkaluja ja menetelmiä yritys voi parantaa myyntinsä tehokkuutta ja saavuttaa strategiset tavoitteensa.

Outbound soittokone – moontalk OUT

Moontalk OUT tukee tehokasta ja automatisoitua myyntiä

Moontalk OUT on innovatiivinen työkalu, joka on suunniteltu erityisesti tukemaan yritysten myyntiprosesseja, tehostamaan myyntitoimintaa ja parantamaan asiakaskokemusta.

Se on moderni ja älykäs työkalu ulospäin suuntautuviin puheluihin, joka selkeyttää kylmä-, buukkaus- ja myyntisoittojen prosessit sekä tehostaa myyntiäsi.

Moontalk OUT integroituu saumattomasti olemassa oleviin CRM-järjestelmiin, mahdollistaen asiakastietojen keskitetyn hallinnan. Integraation ansiosta asiakastietojen päivittäminen ja hyödyntäminen myynnin ja markkinoinnin toimissa on huomattavasti helpompaa.

Se on on suunniteltu skaalautumaan yrityksen kasvun mukana, tarjoten joustavia ratkaisuja, jotka vastaavat sekä pienempien että suurempien yritysten tarpeita.

Moontalk OUTin ominaisuuksiin kuuluvat mm:

๏ Outbound soittaminen mobiili (gsm, tulossa) ja desktop (VoIP*)

๏ Perusta ja hallitse soittokampanjoita

๏ Raportointi ja seuranta

๏ Puhelun sisällön kirjaamiset ja myytävien tuotteiden hallinta

๏ API-rajapinta

๏ Henkilökohtaisten soittotehtävien ja soittopyyntöjen hallinta moontalk IN (tulossa pian)

Lue lisää Moontalk OUTista >>

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu