Asiakaskokemuksen mittaaminen

Asiakaskokemuksen mittaaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta keskityt liiketoiminnassasi oikeisiin asioihin, ja saat rakennettua brändisi ympärille uskollista asiakaskuntaa.

Lue, miten mittaat asiakaskokemusta ja tehostat sitä moderneilla työkaluilla.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä tarkoittaa asiakaskokemus?
 • Mihin asiakaskokemus vaikuttaa?
 • Miten mitataan asiakaskokemusta?
 • Asiakaskokemuksen mittaaminen – Hyödynnä moderneja työkaluja
 • Mustalinja tekee asiakaskokemuksen mittaamisesta vaivatonta 
Parempi asiakaskokemus Moontalkin avulla.

Mitä tarkoittaa asiakaskokemus?

Asiakaskokemus (Customer Experience, CX) on termi, joka kuvaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden kokemuksia heidän vuorovaikutuksessaan yrityksen kanssa kaikissa kohtaamispisteissä. Tämä ei rajoitu pelkästään tuotteen tai palvelun käyttöhetkeen, vaan kattaa kaikki vaiheet, joita asiakas kokee matkallaan yrityksen kanssa – alkaen ensikosketuksesta aina jälkimarkkinointiin ja palveluun asti.

Asiakaskokemus muodostuu useista eri elementeistä, jotka vaikuttavat asiakkaan kokemaan arvoon ja tyytyväisyyteen. Näihin sisältyvät mm:

 • Asiakaspalvelu: Asiakkaan saama palvelu ja tuki ennen, aikana ja jälkeen ostoprosessin.
 • Tuotteen tai palvelun laatu: Asiakkaan odotusten täyttäminen ja ylittäminen tuotteen tai palvelun toimivuudella ja ominaisuuksilla.
 • Käyttökokemus: Kuinka helppoa ja miellyttävää tuotteen tai palvelun käyttö on.
 • Brändin mielikuva: Brändin luoma vaikutelma ja sen yhdenmukaisuus kaikissa kohtaamispisteissä.
 • Emotionaalinen yhteys: Tunneside, jonka brändi luo asiakkaaseen, mikä voi vaikuttaa asiakasuskollisuuteen ja suositteluun.

Mihin asiakaskokemus vaikuttaa?

Asiakaskokemuksen merkitys yritysten menestykselle on valtava. Erinomainen asiakaskokemus voi johtaa lisääntyneeseen asiakasuskollisuuteen, suurempaan asiakastyytyväisyyteen ja parempaan brändin maineeseen, jotka kaikki ovat avainasemassa yrityksen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Uskollinen asiakas suosittelee yritystäsi mielllään eteenpäin sekä palaa brändisi pariin uudelleen ja uudelleen.

Kokonaisuudessaan asiakaskokemus on moniulotteinen ja dynaaminen alue, joka vaatii jatkuvaa huomiota ja kehittämistä. Se on strateginen investointi, joka voi erottaa yrityksen kilpailijoistaan ja luoda kestävän pohjan pitkäaikaiselle menestykselle.

Miten asiakaskokemusta mitataan?

Mittaus on olennainen osa asiakaskokemuksen hallintaa, sillä se antaa yrityksille tärkeää tietoa siitä, miten hyvin ne täyttävät asiakkaidensa odotukset ja missä on mahdollisuus parantaa. On olemassa useita tapoja, joilla asiakaskokemusta voidaan mitata tehokkaasti.

 • Asiakastyytyväisyyskyselyt (CSAT)
  Yksi yleisimmin käytetyistä menetelmistä asiakaskokemuksen mittaamisessa on asiakastyytyväisyyskyselyt. Nämä kyselyt kysyvät asiakkailta suoraan heidän tyytyväisyydestään palveluun tai tuotteeseen. Kyselyt voivat olla yksinkertaisia, kuten yhden kysymyksen mittareita, jotka kysyvät, kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat kokemukseensa asteikolla 1-10, tai ne voivat olla monimutkaisempia ja kattaa useita eri näkökohtia asiakaskokemuksesta.

 • Net Promoter Score (NPS)
  Net Promoter Score on toinen suosittu työkalu, joka mittaa asiakkaiden halukkuutta suositella yrityksen tuotetta tai palvelua muille. NPS lasketaan kysymällä asiakkailta, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat yritystä ystävilleen tai kollegoilleen. Vastaukset luokitellaan promotoreiksi, passiiveiksi ja detraktoreiksi, ja lopullinen piste lasketaan vähentämällä detraktorien prosenttiosuus promotoreiden prosenttiosuudesta.

 • Asiakkaan elinkaaren analysointi
  Tämä menetelmä keskittyy asiakkaan kokemuksen mittaamiseen koko hänen suhteensa ajan yritykseen. Se tarkastelee muun muassa asiakkaan ostopolkua, vuorovaikutuksia palvelun kanssa ja sitä, kuinka kauan asiakkaat pysyvät yrityksen kanssa. Tämä antaa yrityksille kattavan kuvan siitä, missä vaiheessa asiakkaat ovat tyytyväisiä ja missä vaiheissa he kokevat haasteita.

 • Sosiaalisen median seuranta ja analyysi

  Sosiaalinen media tarjoaa runsaasti tietoa asiakaskokemuksesta reaaliajassa. Analysoimalla asiakkaiden kommentteja, palautteita ja mainintoja sosiaalisissa medioissa, yritykset voivat saada arvokasta tietoa asiakkaiden mielipiteistä ja kokemuksista. Tämä tieto voi auttaa tunnistamaan sekä positiiviset että negatiiviset trendit.

Mittaamalla asiakaskokemusta säännöllisesti ja monipuolisesti, yritykset voivat kehittää strategioita asiakaskokemuksen parantamiseksi, mikä puolestaan voi johtaa korkeampaan asiakastyytyväisyyteen, lisääntyneeseen asiakasuskollisuuteen ja parempaan taloudelliseen tulokseen.

Mustalinja mobiilivaihde soittajantunnistus

Asiakaskokemuksen mittaaminen – Hyödynnä moderneja työkaluja

Asiakaskokemuksen mittaaminen on nykyteknologian avulla monipuolista ja helppoa. Modernit työkalut tarjoavat yrityksille entistä tarkempia keinoja ymmärtää ja parantaa asiakaskokemusta.  
 
Edistyneet analytiikkaohjelmistot kykenevät keräämään ja analysoimaan suuria määriä asiakasdataa eri kosketuspisteistä. 
 
Pilvipohjaiset asiakaskokemusalustat mahdollistavat reaaliaikaisen datan keräämisen ja analysoinnin, mikä auttaa yrityksiä reagoimaan nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Nämä alustat integroituvat usein saumattomasti muihin liiketoimintajärjestelmiin, kuten CRM-ohjelmistoihin ja markkinointiautomaatioon, tarjoten kattavan näkymän asiakkaan matkaan.

Käyttäjäkokemuksen seurantatyökalut tarjoavat visuaalisia analyyseja siitä, kuinka käyttäjät vuorovaikuttavat yrityksen verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kanssa. 

Tekoälyn (AI) ja koneoppimisen (ML) hyödyntäminen asiakaskokemuksen mittaamisessa mahdollistaa ennakoivien analyysien tekemisen, mikä auttaa ennustamaan asiakaskäyttäytymistä ja optimoimaan asiakaspalvelua. Nämä teknologiat voivat myös automatisoida rutiininomaisia prosesseja, kuten asiakaspalautteiden keräämistä ja käsittelyä, mikä vapauttaa resursseja muita tärkeitä tehtäviä varten.

 
Helpoimmalla pääset, kun yrityksesi arkiset työkalut tukevat jo itsessään asiakaskokemuksen mittaamista, ja raportointi sekä tiedonkeruu on automaattista.
 

Mustalinja tekee asiakaskokemuksen mittaamisesta vaivatonta

Mustalinja on innovatiivinen työkalu, joka on suunniteltu helpottamaan ja tehostamaan asiakaskokemuksen mittaamista. Se tarjoaa käyttäjäystävällisen alustan, joka yhdistää useita mittaus- ja analyysitoimintoja, mahdollistaen yrityksille vaivattoman tavan seurata ja parantaa asiakaskokemusta.

Teknisesti mobiili puhelinvaihde on hyvin joustava ja skaalautuva, joten se soveltuu kaikenkokoisille yrityksille. 

Valitsemalla Mustalinjan saat käyttöösi markkinoiden kattavimmat puhelinvaihdepalvelut:

๏ Ohjaa saapuvat puhelut esimerkiksi jonojen tai aikaohjausten kautta

๏ Määritä, kenen tai keiden käyttäjien numerossa saapuva puhelu soi, milloin näin tapahtuu ja miten kauan puhelu soi ennen takaisinsoittotiedotetta tai siirtymistä seuraavalle käyttäjälle

๏ Määritä saapuva puhelu soimaan usealla käyttäjällä samaan aikaan tai toivotussa järjestyksessä

๏ Yhdistä puheluita

๏ Ohjaa aikaohjauksilla, miten puhelut ohjautuvat yrityksen aukioloaikoina tai niiden ulkopuolella

Mustalinjan mobiilivaihde on käytettävissä puhelimeen ladattavan Mustalinja-sovelluksen kautta sekä verkkoselaimen kautta millä tahansa laitteella. Käytit kumpaa tahansa käyttötapaa (tai vaikka molempia), kaikki tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti mm. yrityksen ja omaan puhelulokiin sekä raportointiin.

Paranna asiakaskokemusta Moontalkin avulla

Onko yrityksellä tuote tai palvelu, jossa nopea tai varma tavoitettavuus on kriittinen tekijä liiketoiminnan kannalta?

Onko asiakaskokemus tärkeä liiketoimintatekijä?

Jos vastasit mielessäsi kyllä, on puhelinvaihde merkittävä – suorastaan välttämätön – tekijä yrityksen kilpailukyvyn parantamisessa.

Me Moontalkilla haluamme tukea yrityksesi myyntiä, parempaa asiakaspalvelukulttuuria, mukavampaa puhelintyöskentelyä sekä tehokkaampaa ja helpompaa raportointia. Siksi olemme kehittäneet modernit ja älykkäät työkalumme, jotka hyödyttävät sekä yritystä ja sen työntekijöitä, että loppuasiakkaita. 

Työkalumme integroituvat saumattomasti yrityksesi muihin järjestelmiin, ja tuovat yritykseesi tehokkuutta, tuloksia sekä kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä.

Valitsemalla meidät, saat tarjota asiakkaillesi Suomen älykkäintä ja parasta asiakaspalvelua! – Ja samaa haluamme mekin tarjota.

Meillä asiakaspalvelu ja tuki ei lopu, vaan voit milloin tahansa soittaa asiakaspalveluumme ja saada nopeasti apua mahdollisiin ongelmatilanteisiin – ilman jonottamista. 

Tutustu Mustalinjaan – tai ole meihin yhteydessä, niin nostetaan asiakaskokemuksenne korkeammalle kuin koskaan!

Lataa mobiilivaihdevertailu

Puolueellinen mobiilivaihde -vertailu sisältää perustietopaketin mobiilivaihteesta ja sen toiminnoista. Lisäksi se tarjoaa vinkkejä eri mobiilivaihteiden vertailuun sekä hankintapäätöksen tueksi.

Lataa mobiilivaihdevertailu

 • Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löydät tietosuojaselosteestamme »
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Mobiilivaihde vertailu